Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Xem các đơn vị quảng cáo mà bạn đang sử dụng

Bạn có thể tìm thông tin về các đơn vị quảng cáo mà bạn đang sử dụng trên trang Đơn vị quảng cáo trong tài khoản của mình. Theo mặc định, trang này hiển thị các đơn vị quảng cáo đang hoạt động. Bạn có thể thấy các đơn vị quảng cáo đã lưu trữ bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm.

Lưu trữ đơn vị quảng cáo

Nếu không còn muốn thấy một đơn vị quảng cáo trong danh sách các đơn vị quảng cáo đang hoạt động, bạn có thể lưu trữ đơn vị quảng cáo đó. 

Lưu ý: Việc lưu trữ chỉ di chuyển một đơn vị quảng cáo ra khỏi danh sách của bạn, chứ không ngăn đơn vị quảng cáo đó hiển thị quảng cáo. Nếu muốn một đơn vị quảng cáo ngừng hiển thị quảng cáo, bạn có thể xóa mã quảng cáo của đơn vị đó khỏi trang web của mình.
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Quảng cáo.
 3. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo.
 4. Trong bảng "Đơn vị quảng cáo hiện tại", hãy tìm đơn vị quảng cáo mà bạn muốn lưu trữ.
 5. Di chuột qua đơn vị quảng cáo đó, rồi nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Lưu trữ Lưu trữ.

Xem báo cáo cho một đơn vị quảng cáo

Để xem Báo cáo đơn vị quảng cáo cho một đơn vị quảng cáo cụ thể, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Quảng cáo.
 3. Nhấp vào Đơn vị quảng cáo.
 4. Trong bảng "Đơn vị quảng cáo hiện tại", hãy tìm đơn vị quảng cáo có báo cáo mà bạn muốn xem.
 5. Di chuột qua đơn vị quảng cáo đó, rồi nhấp vào biểu tượng Xem báo cáo View report.

  Báo cáo đơn vị quảng cáo cho đơn vị quảng cáo này sẽ mở trên trang Báo cáo của bạn.

Mẹo: Nếu bạn gặp phải vấn đề về việc quảng cáo không xuất hiện trên trang web của mình, hãy dùng thử trình khắc phục sự cố Không thấy quảng cáo của tôi.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính