Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Giới thiệu về đơn vị quảng cáo

Sử dụng mã quảng cáo để tạo không gian trên trang web mà bạn muốn hiển thị quảng cáo của Google #adunits #adcode 

Đơn vị quảng cáo là một hoặc nhiều quảng cáo của Google hiển thị nhờ một đoạn mã quảng cáo AdSense. Bạn có thể tạo, tùy chỉnh và quản lý đơn vị quảng cáo trên trang Quảng cáo trong tài khoản AdSense của mình. Đơn vị quảng cáo cho phép bạn kiểm soát vị trí quảng cáo xuất hiện và đơn vị quảng cáo gốc giúp tùy chỉnh linh hoạt hơn.

Các loại đơn vị quảng cáo

AdSense cung cấp nhiều loại đơn vị quảng cáo khác nhau. Nếu đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh không đáp ứng các yêu cầu của trang web, hãy cân nhắc sử dụng một trong những đơn vị quảng cáo chuyên biệt hơn sau đây:

Đơn vị quảng cáo Nội dung mô tả
Hiển thị
  • Đây là những quảng cáo đa năng, có thể hoạt động hiệu quả ở mọi nơi.
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh có hành vi thích ứng theo mặc định, nghĩa là quảng cáo đó tự động điều chỉnh kích thước cho phù hợp với bố cục trang và thiết bị của người dùng.
  • Bạn có thể tùy chỉnh để hiển thị các quảng cáo này theo kích thước cố định.
  • Các quảng cáo này cũng tương thích với trang AMP.
Trong nguồn cấp dữ liệu
  • Quảng cáo gốc hiển thị tự nhiên bên trong một nguồn cấp dữ liệu (chẳng hạn như danh sách các bài viết hoặc sản phẩm) nhằm mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng.
Trong bài viết
  • Quảng cáo gốc hiển thị hài hòa ở giữa các đoạn văn trên trang nhằm mang lại trải nghiệm đọc tốt hơn.
Quảng cáo Multiplex
  • Đơn vị quảng cáo dạng lưới hiển thị quảng cáo gốc kiểu đề xuất nội dung.
Công cụ tìm kiếm
  • Công cụ tìm kiếm do Google cung cấp hiển thị quảng cáo kèm theo kết quả tìm kiếm.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính