Powiadomienie

Odwiedź Twoją stronę AdSense. Znajdziesz na niej spersonalizowane informacje o swoim koncie, które pomogą Ci osiągnąć sukces w AdSense.

Jednostki reklamowe

Jak używać parametrów tagu reklamy elastycznej

Parametry tagu reklamy elastycznej umożliwiają zmianę opcji elastycznych displayowych jednostek reklamowych. Pozwalają np. określić ogólny kształt, jaki ma przyjmować jednostka reklamowa. Aby skorzystać z parametrów tagu reklamy elastycznej, trzeba zwykle wprowadzić drobne zmiany w kodzie reklamy elastycznej. Możesz na przykład zmienić wartość parametru data-ad-format z "auto" na "rectangle". W przeciwieństwie do zaawansowanych funkcji kodu reklamy elastycznej nie musisz wprowadzać wielu zmian w kodzie ani korzystać z zapytań o media CSS.

Uwaga: przykłady opisane w tym artykule przedstawiają dopuszczalne modyfikacje kodu reklamy AdSense. Zmodyfikowanie kodu reklamy elastycznej w pokazany przez nas zatwierdzony sposób nie narusza zasad programu AdSense.

Określanie ogólnego kształtu (tylko jednostki reklamowe na komputery)

Możesz wprowadzić zmiany w kodzie reklamy, by określić ogólny kształt (poziomy, pionowy lub prostokątny), jaki ma przyjmować jednostka reklamowa. Z poniższego przykładu dowiesz się, jak wprowadzić te zmiany:

Przykład kształtu poziomego

Z poniższego przykładu dowiesz się, jak zmodyfikować kod reklamy elastycznej, by określić ogólny kształt poziomy jednostki reklamowej:

<ins class="adsbygoogle"
    style="display:block;"
    data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
    data-ad-slot="5678"
    data-ad-format="horizontal"></ins>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Domyślnie nasz kod reklamy elastycznej zawiera tag data-ad-format z przypisaną wartością "auto", który uaktywnia opcję rozmiarów inteligentnych dla elastycznej jednostki reklamowej. Możesz jednak określać ogólny kształt elastycznej jednostki reklamowej, przypisując tagowi data-ad-format jedną z następujących wartości: "rectangle", "vertical", "horizontal" lub dowolną kombinację tych wartości rozdzielanych przecinkami, np. "rectangle, horizontal".

Ustaw zachowanie reklam elastycznych o pełnej szerokości na urządzeniach mobilnych

Parametr data-full-width-responsive określa, czy elastyczna jednostka reklamowa ma się rozwijać na pełną szerokość ekranu urządzenia mobilnego użytkownika. Sposób działania elastycznej jednostki reklamowej będzie zależeć od ustawienia parametru data-full-width-responsive.

data-full-width-responsive="true"

Zalecamy ustawienie wartości "true" w parametrze data-full-width-responsive. Spowoduje to, że elastyczna jednostka reklamowa będzie się częściej rozwijała na całą szerokość ekranu użytkownika korzystającego z urządzenia mobilnego. Takie ustawienie ma największy potencjał zwiększenia przychodów.

Przykład ustawienia wartości "true" parametru

Z poniższego przykładu dowiesz się, jak zmodyfikować kod reklamy elastycznej, by włączyć reklamy elastyczne o pełnej szerokości:

<ins class="adsbygoogle"
    style="display:block;"
    data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
    data-ad-slot="5678"
    data-ad-format="auto"
     data-full-width-responsive="true"></ins>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

data-full-width-responsive="false"

Jeśli nie chcesz, by elastyczna jednostka reklamowa automatycznie się rozwijała na pełną szerokość ekranu użytkownika korzystającego z urządzenia mobilnego, możesz ustawić wartość "false" w parametrze data-full-width-responsive. Pamiętaj, że to może zmniejszyć potencjalne zarobki. Z naszych eksperymentów wynika, że reklamy elastyczne o pełnej szerokości są skuteczniejsze na urządzeniach mobilnych w orientacji pionowej.

Przykład ustawienia wartości "false" parametru

Z poniższego przykładu dowiesz się, jak zmodyfikować kod reklamy elastycznej, by wyłączyć reklamy elastyczne o pełnej szerokości:

<ins class="adsbygoogle"
    style="display:block;"
    data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
    data-ad-slot="5678"
    data-ad-format="auto"
     data-full-width-responsive="false"></ins>
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<script>(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Brak parametru data-full-width-responsive

Jeśli w ogóle nie umieścisz w kodzie reklamy parametru data-full-width-responsive, w niektórych przypadkach elastyczna jednostka reklamowa będzie się rozwijać na pełną szerokość ekranu urządzenia mobilnego użytkownika. Będzie się to jednak zdarzało rzadziej niż w przypadku, gdy parametr ma wartość "true".

Wskazówka: więcej informacji o zaawansowanych funkcjach kodu reklamy elastycznej znajdziesz w artykule Jak zmodyfikować kod reklamy elastycznej.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Twoja strona AdSense

Przedstawiamy Twoją stronę AdSense – znajdziesz tam informacje i możliwości dostosowanych do Twojego konta, które pomogą Ci odnosić sukces z AdSense.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne