Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Tùy chọn cài đặt tối ưu hóa kích thước quảng cáo

Cho phép Google tối ưu hóa các đơn vị quảng cáo của bạn trên thiết bị di động

Bạn có thể cho phép Google tự động tối ưu hóa kích thước của các đơn vị quảng cáo trên thiết bị di động. Khi đó, bạn sẽ không cần tạo đơn vị quảng cáo mới hay thay đổi mã quảng cáo. Các đơn vị quảng cáo hiện tại sẽ thay đổi kích thước dựa trên ngữ cảnh và hướng cầm thiết bị của người dùng, đồng thời có thể hiển thị quảng cáo lớn hơn, quảng cáo có chiều rộng đầy đủ, v.v. Kết quả là sẽ có thêm nhiều quảng cáo đủ điều kiện để lấp đầy các đơn vị quảng cáo của bạn, nhờ đó bạn có thể tăng doanh thu.

Các điểm hạn chế

Chế độ cài đặt tối ưu hóa này chỉ hoạt động trên những trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động và Accelerated Mobile Pages (AMP). Ngoài ra, chúng tôi không thể tối ưu hóa trong những trường hợp sau:

 • Đơn vị quảng cáo iframe (bao gồm cả các đơn vị quảng cáo được phân phát thông qua máy chủ quảng cáo như Google Ad Manager)
 • Đơn vị quảng cáo trong vùng chứa gốc có kích thước bị hạn chế (ví dụ: chiều cao cố định, overflow: hidden, v.v.).
 • Lượt xem trang đầu tiên của người dùng, vì chúng tôi sử dụng lượt xem trang đầu tiên của người dùng để áp dụng tùy chọn cài đặt tối ưu hóa kích thước quảng cáo trong tài khoản của bạn. Đối với các lượt xem trang tiếp theo của người dùng, chúng tôi sẽ áp dụng tùy chọn cài đặt của bạn.

Xem trước các quảng cáo được tối ưu hóa tự động trên trang web của bạn

Bạn có thể xem trước ảnh hưởng của tùy chọn cài đặt tối ưu hóa này đến trang web của mình trước khi bật tùy chọn cài đặt đó.

Trên thiết bị di động

 1. Truy cập vào trang web của bạn và thêm #google_responsive_slot_preview vào cuối URL của trang.
 2. Làm mới trang đó.
 3. Chuyển đổi giữa hướng ngang và dọc để xem các kích thước quảng cáo khác nhau.

Trên máy tính qua trình duyệt Google Chrome

 1. Mở trang web của bạn trong một thẻ mới và thêm #google_responsive_slot_preview vào cuối URL của trang.
 2. Bật "Chế độ thiết bị". Hãy đọc bài viết Mô phỏng thiết bị di động bằng chế độ thiết bị để biết hướng dẫn về cách thực hiện việc này.
 3. Chọn một thiết bị di động từ danh sách thả xuống (ví dụ: Pixel 2 hoặc iPhone 6/7/8).
 4. Làm mới trang đó.
 5. Chuyển đổi giữa hướng ngang và dọc để xem các kích thước quảng cáo khác nhau.

Quy trình xem xét quảng cáo trên các trình duyệt khác cũng tương tự như các bước này. Hãy xem tài liệu của trình duyệt để biết thêm thông tin.

Bật tùy chọn cài đặt tối ưu hóa kích thước quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Nhấp vào Quảng cáo sau đó Tổng quan.
 3. Nhấp vào Cài đặt chung.
 4. Trong mục "Kích thước quảng cáo", hãy bật tùy chọn Hãy để Google tối ưu hóa kích thước quảng cáo trên thiết bị di động của bạn.

  Google sẽ chọn các kích thước quảng cáo phù hợp nhất trên thiết bị di động cho bạn, dựa trên loại kích thước hoạt động hiệu quả nhất đối với lưu lượng truy cập trên thiết bị di động của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16526902558684775698
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157