Tab Tối ưu hóa

Tùy chọn cài đặt hoạt động tối ưu hóa kích thước quảng cáo

Cho phép Google tối ưu hóa các đơn vị quảng cáo của bạn trên thiết bị di động

Bạn có thể cho phép Google tự động tối ưu hóa kích thước của các đơn vị quảng cáo trên thiết bị di động. Vì thế, bạn sẽ không cần tạo đơn vị quảng cáo mới hay thay đổi mã quảng cáo. Các đơn vị quảng cáo hiện tại sẽ thay đổi kích thước dựa trên ngữ cảnh và hướng cầm thiết bị của người dùng, đồng thời có thể hiển thị quảng cáo lớn hơn, quảng cáo có chiều rộng đầy đủ, v.v. Kết quả là sẽ có thêm nhiều quảng cáo đủ điều kiện để lấp đầy các đơn vị quảng cáo của bạn, nhờ đó bạn có thể tăng doanh thu.

Các giới hạn

Tùy chọn cài đặt hoạt động tối ưu hóa này chỉ hoạt động trên các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động. Ngoài ra, chúng tôi không thể tối ưu hóa trong các trường hợp sau:

 • Đơn vị quảng cáo iframe (bao gồm cả các đơn vị quảng cáo được phân phát thông qua máy chủ quảng cáo, chẳng hạn như Google Ad Manager)
 • Đơn vị quảng cáo trong vùng chứa gốc có kích thước bị hạn chế (ví dụ: chiều cao cố định, overflow: hidden, v.v.).
 • Lượt xem trang đầu tiên của người dùng, vì chúng tôi sử dụng lượt xem trang đầu tiên của họ để nhận tùy chọn cài đặt tối ưu hóa kích thước quảng cáo từ tài khoản của bạn. Đối với lượt xem trang tiếp theo của người dùng, chúng tôi áp dụng tùy chọn cài đặt của bạn.

Xem trước các quảng cáo được tối ưu hóa tự động trên trang web của bạn

Bạn có thể xem trước cách xử lý của tùy chọn cài đặt hoạt động tối ưu hóa này trên trang web của mình trước khi bật tùy chọn cài đặt đó.

Trên thiết bị di động

 1. Truy cập vào trang web của bạn và thêm #google_responsive_slot_preview vào cuối URL của trang.
 2. Làm mới trang đó.
 3. Chuyển đổi giữa hướng ngang và dọc để xem các kích thước quảng cáo khác nhau.

Trên máy tính để bàn sử dụng trình duyệt Google Chrome

 1. Mở trang web của bạn trong một tab mới và thêm #google_responsive_slot_preview vào cuối URL của trang.
 2. Bật "Chế độ thiết bị". Hãy đọc bài viết Mô phỏng thiết bị di động bằng chế độ thiết bị để biết hướng dẫn về cách thực hiện việc này.
 3. Chọn một thiết bị di động từ danh sách thả xuống (ví dụ: Pixel 2 hoặc iPhone 6/7/8).
 4. Làm mới trang đó.
 5. Chuyển đổi giữa hướng ngang và dọc để xem các kích thước quảng cáo khác nhau.

Quy trình xem xét quảng cáo trên các trình duyệt khác cũng tương tự như các bước này. Hãy xem tài liệu của trình duyệt để biết thêm thông tin.

Bật tùy chọn cài đặt hoạt động tối ưu hóa kích thước quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Tối ưu hóa.
 3. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 4. Trong mục "Kích thước quảng cáo", hãy chọn một tùy chọn:
  • Tối ưu hóa 100% lượt xem trang trên thiết bị di động (được đề xuất)

   Google sẽ tự động tối ưu hóa tất cả các lượt xem trang có đơn vị quảng cáo văn bản và đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn để chọn ra kích thước đơn vị quảng cáo tốt nhất

  • Không tối ưu hóa

   Google sẽ không tối ưu hóa lượt xem trang có đơn vị quảng cáo văn bản và đơn vị quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?