การจัดการเว็บไซต์

เพิ่มหรือลบโดเมนย่อยในรายการเว็บไซต์

เมื่อเว็บไซต์ของคุณพร้อมแล้ว ก็เพิ่มโดเมนย่อยของเว็บไซต์คุณได้ เมื่อเพิ่มโดเมนย่อยแล้ว ก็จะใช้งานใน AdSense ได้

เพิ่มโดเมนย่อย

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกเว็บไซต์
 3. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างๆ เว็บไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มโดเมนย่อย
 4. คลิกแสดงรายละเอียด
 5. คลิกเพิ่มโดเมนย่อย
 6. ป้อน URL ของโดเมนย่อยที่คุณต้องการแสดงโฆษณา
 7. คลิกเพิ่ม ระบบก็จะเพิ่มโดเมนย่อย

นำโดเมนย่อยออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกเว็บไซต์
 3. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ข้างๆ เว็บไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มโดเมนย่อย
 4. คลิกแสดงรายละเอียด
 5. คลิก เพิ่มเติม แล้ว นำโดเมนย่อยออก
 6. เลือกโดเมนย่อยที่คุณต้องการนำออก จากนั้นคลิกนำโดเมนย่อยออก
 7. คลิกนำออก ระบบก็จะนำโดเมนย่อยออก
  เมื่อคุณลบโดเมนย่อย ระบบจะลบการตั้งค่าที่คุณเชื่อมโยงกับโดเมนย่อยดังกล่าว หากคุณเพิ่มโดเมนย่อยอีกในภายหลัง ระบบจะนำการตั้งค่าเดิมกลับมาใช้ใหม่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร