การจัดการเว็บไซต์

เพิ่มเว็บไซต์ใหม่ลงในรายการเว็บไซต์

คุณต้องเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการเว็บไซต์ก่อนเพื่อให้เว็บไซต์พร้อมสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น แสดงโฆษณาในเว็บไซต์ใหม่หรือสร้างกฎการบล็อกระดับเว็บไซต์

ตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณพร้อมแสดงโฆษณาหรือยัง

เมื่อคุณเพิ่มเว็บไซต์ใหม่ เราจะทำการตรวจสอบว่าเว็บไซต์พร้อมแสดงโฆษณาหรือยัง เราจะยืนยันว่าคุณคือเจ้าของเว็บไซต์และเว็บไซต์เป็นไปตามนโยบายโปรแกรมของ AdSense ซึ่งปกติใช้เวลา 2-3 วันแต่ในบางกรณีก็อาจใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วและเว็บไซต์พร้อมแสดงโฆษณา

เพิ่มเว็บไซต์ใหม่

วิธีเพิ่มเว็บไซต์ใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกเว็บไซต์
 3. คลิกเพิ่มเว็บไซต์
 4. ป้อน URL ของเว็บไซต์
 5. เชื่อมต่อเว็บไซต์กับ AdSense
  คัดลองและวางโค้ดลงใน HTML ของหน้า โดยให้อยู่ระหว่างแท็ก <head> และ </head> ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางโค้ดโฆษณาได้ในคู่มือการติดตั้งโค้ด
  หากเป็นผู้ใช้ WordPress ดูวิธีแทรกโค้ดโฆษณาในเว็บไซต์ WordPress
  ดูตัวอย่างหน้า HTML ที่ใส่โค้ดแล้ว

  <html>
  <head>
  <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
  <script>
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
  google_ad_client: "ca-pub-123456789",
  enable_page_level_ads: true
  });
  </script>

  นี่คือส่วน head ของหน้า
  <title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title>
  </head>
  <body>
  นี่คือส่วน body ของหน้า
  </body>
  </html>

 6. คลิกเสร็จสิ้น

  เราจะตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณพร้อมแสดงโฆษณาหรือยัง

โปรดตรวจสอบว่าคุณได้วางโค้ดในหน้าที่ต้องการแสดงโฆษณาครบทุกหน้าแล้ว หลังจากเราตรวจสอบเว็บไซต์เสร็จสิ้น เว็บไซต์ของคุณก็จะพร้อมแสดงโฆษณา ดูวิธีตั้งค่าโฆษณาในเว็บไซต์

เพิ่มเว็บไซต์ใหม่ที่เราตรวจพบ

หากเราตรวจพบโค้ดในเว็บไซต์ใหม่ที่ยังไม่อยู่ในรายการเว็บไซต์ เราจะขอให้คุณยืนยันว่าเว็บไซต์นี้เป็นของคุณจริง หากเว็บไซต์นี้เป็นของคุณ คุณจะเพิ่มลงในรายการเว็บไซต์ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกเว็บไซต์
 3. คลิกใช่เพื่อยืนยันว่าเว็บไซต์เป็นของคุณและเพิ่มลงในรายการเว็บไซต์

  เราจะตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณพร้อมแสดงโฆษณาหรือยัง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร