Chính sách

Chính sách khoảng không quảng cáo có tặng thưởng

Các chính sách này được áp dụng ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào quảng cáo có tặng thưởng được phân phát thông qua các sản phẩm quảng cáo của Google:

 • Phần thưởng từ quảng cáo có tặng thưởng chỉ được trao đổi giữa nhà xuất bản và người dùng. Google không cấp hoặc xác minh bất kỳ phần thưởng nào.
 • Nhà xuất bản không được yêu cầu người khác nhấp vào quảng cáo của mình hoặc triển khai các biện pháp đánh lừa để có được số lần nhấp. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc đề nghị trả tiền cho người dùng, hứa hẹn quyên góp tiền cho các bên thứ ba để yêu cầu họ xem quảng cáo hoặc thực hiện tìm kiếm hoặc việc đăng tải những hình ảnh gây hiểu nhầm bên cạnh các quảng cáo riêng lẻ.
 • Nhà xuất bản không được khuyến khích người dùng tương tác với quảng cáo có tặng thưởng bằng cách sử dụng các cụm từ ám chỉ rằng việc tương tác với quảng cáo sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho nhà xuất bản, chẳng hạn như "hỗ trợ chúng tôi" hoặc các từ ngữ tương tự.
 • Quảng cáo có tặng thưởng không được đặt trong các ứng dụng có cung cấp - dưới dạng phần thưởng hoặc hình thức khác - khoản đền bù bằng tiền hoặc những vật phẩm có thể được quy đổi thành tiền đền bù (bao gồm thẻ quà tặng, phiếu giảm giá cho hàng hóa hoặc dịch vụ, và tiền điện tử).
 • Quảng cáo có tặng thưởng chỉ có thể được phân phát sau khi người dùng khẳng định sẽ chọn xem quảng cáo có tặng thưởng. Ngoài ra, người dùng phải chọn xem từng quảng cáo có tặng thưởng và không được chọn tự động xem quảng cáo có tặng thưởng.
 • Phần thưởng không có sẵn: Nhà xuất bản đặt quảng cáo từ Google trong khoảng không quảng cáo có tặng thưởng không được:
  • Đưa ra phần thưởng không sử dụng được, hoặc
  • Không giao được phần thưởng đến người dùng sau khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu.
 • Phần thưởng ngẫu nhiên: Nhà xuất bản đặt quảng cáo từ Google trong khoảng không quảng cáo có tặng thưởng có thể đưa ra những phần thưởng ngẫu nhiên, miễn là xác suất của các phần thưởng khác nhau được tiết lộ cho người dùng.
 • Yêu cầu mô tả phần thưởng: Nhà xuất bản đặt quảng cáo từ Google trong khoảng không quảng cáo có tặng thưởng phải trình bày rõ ràng và chính xác những điều sau:
  • Hành động bắt buộc (ví dụ: "Xem quảng cáo này để nhận 100 đồng tiền vàng" hoặc "Xem quảng cáo này để nhận Thanh kiếm đoạt mạng");
   • Có thể dùng các biểu tượng để mô tả hành động bắt buộc, nhưng phải làm rõ rằng hành động này có liên quan đến quảng cáo, tốt nhất là bằng cách sử dụng từ "Quảng cáo" đi kèm biểu tượng.
  • Phần thưởng trong ứng dụng cho việc hoàn thành hành động (ví dụ: "Xem quảng cáo để nhận 100 đồng tiền vàng"). Lưu ý rằng phần thưởng phải dùng được trong ứng dụng đặt quảng cáo có tặng thưởng.
   • Có thể dùng biểu tượng để mô tả phần thưởng, miễn là chúng dễ hiểu đối với người dùng ứng dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố