Tagga en annonsbegäran för inriktning på barn (TFCD)

Du kan ange att dina annonsbegäranden ska behandlas som avsedda för barn. Syftet med den här funktionen är att underlätta efterlevnad av Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). Tänk på att du kanske har andra juridiska skyldigheter enligt COPPA. Läs igenom FTC:s (Federal Trade Commission) riktlinjer och rådfråga ditt juridiska ombud. Kom ihåg att Googles verktyg är utformade för att underlätta efterlevnad av lagen. De befriar inte utgivarna från deras lagstadgade skyldigheter.

När du använder den här funktionen läggs en TFCD-parameter (Tag for Child Directed Treatment, tagg för inriktning på barn) till i din annonsbegäran. Parameterns funktion är att antingen inaktivera eller tillåta intressebaserade annonser och remarketingannonser för det aktuella innehållet. Parametern påverkar inte din användning av nyckelvärden i Google. Du måste därför försäkra dig om att din användning av nyckel-värden överensstämmer med COPPA. Mer information finns i vår COPPA-vägledning.

Inkluderingen av TFCD-parametern i en annonsbegäran har företräde framför alla tillämpliga inställningar på webbplatsnivå.

Riktlinjerna nedan beskriver hur du märker dina taggar som avsedda för barn, och de tar upp följande ämnen:

Om du använder Googles annonstjänster och vill implementera behandling avseende barn på webbplats- eller appnivå i stället för i annonsbegäranden kan du läsa Tagga en webbplats eller app så att den behandlas som avsedd för barn. Observera att du som innehållsägare har kontroll över din webbplats eller app och styr hur innehåll hanteras med avseende på COPPA. I vissa fall kan Google, utan att du har valt det, börja behandla din webbplats som avsedd för barn enligt vårt eget åtagande enligt COPPA. I sådana fall försöker vi meddela dig och du kan använda våra verktyg om du vill ange specifik behandling.

Google Publisher-taggar (GPT)

Om du använder GPT kan du markera en annonsbegäran som avsedd för barn med följande API-anrop:

googletag.pubads().setTagForChildDirectedTreatment(int options);

Ge parametern options heltalsvärdet 1 för att märka annonsbegäran som inriktad på barn och på 0 om du vill märka den som inte inriktad på barn.

Se till att alternativen du anger börjar gälla innan några annonser begärs från sidan genom att göra GPT API-anropet setTagForChildDirectedTreatment tidigt när sidan körs. Om du inte gör anropet tillräckligt tidigt kanske inte flaggan för inriktning på barn kommer med i alla annonsbegäranden. Du måste till exempel se till att setTagForChildDirectedTreatment körs före eventuella anrop till googletag.enableServices(), googletag.pubads().display(...) och googletag.pubads().definePassback(...).display() (listan är inte fullständig).

Om du använder asynkront läge kommer efterföljande anrop om att uppdatera annonsplatser (med googletag.pubads().refresh) att ta hänsyn till ändringar som gjorts med setTagForChildDirectedTreatment sedan den senaste begäran om annonsplatsen.

När API-anropet har gjorts för att märka annonsbegäran som avsedd för barn kan värdets inställning tas bort. När värdets inställning har tagits bort behandlas senare annonsbegäranden i samma sidvisning med standardinställningen på webbplatsnivå om det finns en sådan. Ta bort inriktning på barn med följande API-anrop:

googletag.pubads().clearTagForChildDirectedTreatment();

Efter anropet till setTagForChildDirectedTreatment kommer alla efterföljande annonsbegäranden att respektera inställningen tills den ändras eller tas bort.

Exempelkod för synkron GPT
<script type="text/javascript">  (function() {    var useSSL = 'https:' == document.location.protocol;    var src = (useSSL ? 'https:' : 'http:') + '//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js';    document.write('<scr' + 'ipt src="' + src + '"></scr' + 'ipt>'); })();
</script>
<script type='text/javascript'>    googletag.pubads().setTagForChildDirectedTreatment(1);    googletag.defineSlot('/1234/sports/football', [728, 90],'div_1')       .addService(googletag.pubads());    googletag.pubads().enableSyncRendering();    googletag.enableServices();
</script>
Kodexempel för asynkron GPT
<script type="text/javascript">  var googletag = googletag || {};  googletag.cmd = googletag.cmd || [];  (function() {    var gads = document.createElement("script");    gads.async = true;    gads.type = "text/javascript";    var useSSL = "https:" == document.location.protocol;    gads.src = (useSSL ? "https:" : "http:") + "//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js";    var node =document.getElementsByTagName("script")[0];    node.parentNode.insertBefore(gads, node);   })();
</script>
<script type='text/javascript'>  googletag.cmd.push(function() {    googletag.pubads().setTagForChildDirectedTreatment(1);    googletag.defineSlot('/1234/sports/football', [728, 90],'div_1')       .addService(googletag.pubads());    googletag.enableServices();  });  
</script>

Taggar för avskrivna GPT-exponeringar

Taggar för avskrivna GPT-exponeringar kan användas för att visa annonser från en Google Ad Manager-utgivare hos en annan utgivare, vare sig de använder annonsvisning med Google Ad Manager eller en tredjepartsserver. Taggarna skickas från Google Ad Manager-utgivare A till utgivare B, som trafiksätter dem med utgivare B:s annonsserver.

Om du använder taggar för avskrivna GPT-exponeringar kan du markera en annonsbegäran som avsedd för barn med följande API-anrop:

setTagForChildDirectedTreatment(int options);

Ge parametern options heltalsvärdet 1 för att märka annonsbegäran som inriktad på barn och på 0 om du vill märka den som inte inriktad på barn.

När taggar för avskrivna exponeringar används begärs den ursprungliga annonsen från Google Ad Manager för utgivare A med antingen TFCD=1, TFCD=0 eller inget av dem. När annonsmaterialet visas på sidan ärver makrot %%TFCD%% värdet från den ursprungliga annonsbegäran. Annonsbegäran till utgivare B görs med värdet från den första annonsbegäran. Makrot %%TFCD%% fungerar bara om både utgivare A och utgivare B använder annonsvisning med Google Ad Manager.

Exempelkod för avskriven GPT-exponering
<script src="http://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">  googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200])     .setTagForChildDirectedTreatment(1)
    .display();
</script>
Exempelkod för avskriven visning i GPT med makrot %%TFCD%%
<script src="http://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">  googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200])     .setTagForChildDirectedTreatment(%%TFCD%%)
    .display();
</script>

Läs mer om taggar för avskrivna GPT-exponeringar och Google Ad Manager-makron.

Enkla webbadresser

Om du använder enkla webbadresser kan du märka en annonsbegäran som avsedd för barn genom att lägga till parametern tfcd=[int] direkt i webbadressen för taggbegäran. Du måste ange parametern i början av taggen. Placera den bland de första 500 tecknen för att vara på den säkra sidan. Ange tfcd=1 om du vill märka annonsbegäran som avsedd för barn eller tfcd=0 om du vill märka annonsbegäran som inte avsedd för barn. Exempel:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?tfcd=1&iu=/12345/adunit&sz=728x90&c=12345

SDK för Google Mobile-annonser

Som apputvecklare kan du ange om du vill att Google ska hantera ditt innehåll som avsett för barn när du gör en annonsbegäran.

Du kan ställa in tagForChildDirectedTreatment på att ange om innehållet ska hanteras som avsett för barn med avseende på COPPA. Läs mer i utvecklardokumentationen för Android och iOS.

Behandling av innehåll avsett för barn vid medling
DFP-medling hjälper dig att efterleva den amerikanska lagen om skydd av barn online, Children's Online Privacy Protection Act (COPPA).
Genom att ange tagForChildDirectedTreatment(true) i SDK för Google Mobile-annonser indikerar du att innehållet ska behandlas som avsett för barn i COPPAs mening. Google gör denna signal tillgänglig för tredje parts annonsnätverk vid medlingen för att underlätta efterlevnaden av COPPA. Läs mer
DoubleClick for Publishers fungerar bara som plattform. Marknadsföringsförhållandet råder mellan mobilappens utvecklare och tredjepartsnätverket. Därför är det utvecklarens ansvar att se till att samtliga tredjepartsnätverk skickar annonser som behandlar utvecklarens innehåll som avsett för barn i COPPAs mening.

Googles SDK för interaktiva medieannonser (för video)

För videobegäranden kan du ange att du vill att Google ska behandla videoinnehållet som avsett för barn genom att lägga till parametern tfcd=1 i annonstaggen. Detta kan du göra med en manuellt konstruerad huvudvideotagg eller genom att använda något av de plattformsspecifika IMA SDK (HTML5, iOS eller Android).

Om videospelaren använder funktionen dynamisk annonsinfogning i Google Ad Manager kan även parametern tfcd=1 inkluderas med en begäran för video på begäran (VOD) eller liveström. Då skickas parametern till alla inkluderade annonsbegäranden.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?