Melding

Ga naar Uw AdSense-pagina, waar u gepersonaliseerde informatie over uw account vindt om het maximale uit AdSense te halen.

Privacy en beveiliging

Inzicht in PII in de contracten en het beleid van Google

Veel contracten, servicevoorwaarden en beleidsregels voor de advertentie- en meetproducten van Google verwijzen naar 'persoonlijk identificeerbare informatie' (PII). Dit is een andere categorisatie van gegevens dan wat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt aangeduid als 'persoonsgegevens'.

Houd er rekening mee dat gegevens die niet onder de door Google gehanteerde definitie van PII vallen, nog steeds kunnen worden beschouwd als persoonsgegevens onder de AVG of als persoonlijke informatie onder een van de verschillende wetten die de verschillende rechten voor ingezetenen van toepasselijke Amerikaanse staten vaststellen, en dat deze wetten dus van toepassing kunnen zijn.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe Google de term PII interpreteert in het geval dat PII niet is gedefinieerd in uw bestaande contract of in de servicevoorwaarden of het beleid van het betreffende product. Dit doen we om verwarring onder klanten zoveel mogelijk te voorkomen en om PII te onderscheiden van de concepten op het gebied van persoonsgegevens of persoonlijke informatie die in de AVG, de CPRA en andere privacywetten worden gehanteerd.

Wat Google beschouwt als PII

Google interpreteert PII als informatie die op zichzelf kan worden gebruikt om een ​​individu rechtstreeks te identificeren, contact met een individu op te nemen of een individu exact te traceren. Hieronder valt het volgende:

  • E-mailadressen
  • Postadressen
  • Telefoonnummers
  • Exacte locaties (zoals gps-coördinaten, maar lees de opmerking hieronder)
  • Volledige namen of gebruikersnamen

Als u bijvoorbeeld een uitgever bent en uw contract verbiedt u om PII door te geven aan Google, mogen de URL's van pagina's op uw website die advertenties van Google weergeven, geen e-mailadressen bevatten, omdat deze URL's in elk advertentieverzoek aan Google worden doorgegeven. Google hanteert deze interpretatie van het eigen PII-verbod al heel lang.

Opmerking: Voor bepaalde producten vermelden de Helpcentrums en het beleid welke beperkingen gelden om bepaalde vormen van PII naar Google te sturen. Voor alle duidelijkheid: dit artikel wijzigt dergelijke bepalingen niet. Voor bepaalde producten is bijvoorbeeld toegestaan dat geschatte locatiegegevens naar Google worden gestuurd, op voorwaarde dat aan de vereisten van het toepasselijke beleid wordt voldaan.

In de interpretatie van PII die Google hanteert, is onder meer het volgende uitgesloten:

  • Pseudonieme cookie-ID's
  • Pseudonieme advertentie-ID's
  • IP-adressen
  • Andere pseudonieme eindgebruiker-ID's

Als een IP-adres bijvoorbeeld met een advertentieverzoek wordt verzonden (wat vanwege internetprotocollen bij bijna elk advertentieverzoek het geval is), is dit niet in strijd met een verbod om PII naar Google te verzenden.

Houd er rekening mee dat gegevens die niet onder de door Google gehanteerde definitie van PII vallen, volgens de AVG en andere privacywetten mogelijk wel als persoonsgegevens of persoonlijke informatie worden beschouwd.  Dit artikel heeft geen gevolgen voor contractbepalingen of beleidsregels met betrekking tot persoonsgegevens of persoonlijke informatie in het kader van deze wetten.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
8762403209578297527
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
157