Értesítés

Látogasson el a Saját AdSense-oldalra, ahol olyan személyre szabott információkat találhat a fiókról, amelyek segíthetnek az AdSense sikeres használatában.

Adatvédelem és biztonság

A „személyazonosításra alkalmas adatok” kifejezés a Google szerződéseiben és irányelveiben

A Google hirdetési és mérési termékeihez kapcsolódó szerződések, Általános Szerződési Feltételek és irányelvek sok esetben használják a „személyazonosításra alkalmas adatok” kifejezést. Ez más adatkategorizálást jelent, mint amit az EU Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) „személyes adatok”-nak nevez.

Vegye figyelembe, hogy a GDPR és más, bizonyos amerikai államok lakosai számára különféle jogokat biztosító törvények értelmében egy információ akkor is személyes adatnak minősülhet, ha a Google nem tekinti személyazonosításra alkalmas adatnak, és ily módon e törvények vonatkozhatnak rá.

Ez a cikk elmagyarázza, hogyan értelmezi a Google a „személyazonosításra alkalmas adatok” kifejezést abban az esetben, ha ez nincs meghatározva az Ön, Google-lal fennálló szerződésében, illetve az adott termék Általános Szerződési Feltételeiben vagy irányelveiben. Ez arra szolgál, hogy csökkentse a félreértéseket az ügyfelek körében, és megkülönböztesse a „személyazonosításra alkalmas adatok” fogalmát a GDPR, a CPRA és egyéb adatvédelmi törvényekben használt „személyes adatok” fogalmától.

Mit tekint a Google személyazonosításra alkalmas adatnak?

A Google azokat az információkat tekinti személyazonosításra alkalmas adatnak, amelyek önmagukban egy személy közvetlen azonosítására, a vele való kapcsolatfelvételre vagy pontos tartózkodási helyének meghatározására használhatók. Ezek közé tartoznak az alábbiak:

  • e-mail-címek;
  • levelezési címek;
  • telefonszámok;
  • pontos helyadatok (pl. GPS-koordináták, de ez alól vannak kivételek, lásd alább);
  • teljes nevek vagy felhasználónevek.

Ha például Ön olyan megjelenítő, akinek szerződése tiltja, hogy személyazonosításra alkalmas adatot adjon át a Google-nak, webhelye azon oldalainak URL-jében, amelyek Google-hirdetéseket jelenítenek meg, nem szerepelhetnek e-mail-címek, mivel ezeket az URL-eket minden hirdetési kérelem elküldi a Google-nak. A Google már régóta így értelmezi a személyazonosításra alkalmas adatokra vonatkozó tilalmat.

Megjegyzés: Bizonyos termékek súgója és irányelvei korlátozott eseteket határoznak meg, amikor bizonyos, személyazonosításra alkalmas adatokat tartalmazó űrlapok elküldhetők a Google-nak. Az egyértelműség kedvéért: a jelen cikk nem módosítja ezeket a feltételeket. Ezért például bizonyos termékek engedélyezhetik a hozzávetőleges helyadatok Google-nak történő elküldését, amennyiben teljesülnek a vonatkozó irányelvek előírásai.

A Google nem tekinti személyazonosításra alkalmas adatnak többek között az alábbi információkat:

  • pszeudoanonimizált cookie-azonosítók;
  • pszeudoanonimizált hirdetésazonosítók;
  • IP-címek;
  • más pszeudoanonimizált végfelhasználói azonosítók.

Így ha például a hirdetési kérelem elküldi az IP-címet (ez az internetprotokollok miatt szinte minden hirdetési kérelem esetében megtörténik), ez nem szegi meg a személyazonosításra alkalmas adatok Google-nak történő elküldésére vonatkozó tilalmat.

A GDPR és más adatvédelmi törvények értelmében egy információ akkor is személyes adatnak minősülhet, ha a Google nem tekinti személyazonosításra alkalmas adatnak.  A jelen cikkben foglaltak nem vonatkoznak az ezen törvényeknek megfelelő, személyes adatokkal kapcsolatos szerződésekre és irányelvekre.

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü