เรียกเก็บเงินไม่ได้

โฆษณาที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คือโฆษณาที่ไม่เรียกเก็บเงินด้วยวิธีแบบเดิม (เช่น การขายตรง) หรือไม่สามารถสร้างรายได้ได้ (เช่น หน่วยเนื้อหาที่ตรงกันโดยไม่มีโฆษณา)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร