เรียกเก็บเงินไม่ได้

โฆษณาที่เรียกเก็บเงินไม่ได้คือโฆษณาที่ไม่เรียกเก็บเงินด้วยวิธีแบบเดิม (เช่น การขายตรง) หรือไม่สามารถสร้างรายได้ได้ (เช่น หน่วยเนื้อหาที่ตรงกันโดยไม่มีโฆษณา)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว