«Annonsetypene som ble vist»-dimensjonen

Dette er annonsetypen som faktisk ble vist på nettstedet ditt. Hvis du for eksempel har konfigurert en annonseenhet for visning av bannerannonser, kan du ved hjelp av denne dimensjonen se nøyaktig hvilke typer bannerannonser som ble vist i annonseenheten, som for eksempel animerte bildeannonser eller HTML5-annonser.

Avhengig av annonseoppsettet ditt kan den forespurte annonsetypen inneholde ulike annonsetyper. Sett at du har konfigurert en annonseenhet for visning av bannerannonser. I annonsenheten kan det vises forskjellige typer bannerannonser, som for eksempel animerte bildeannonser eller HTML5-annonser. Med «Annonsetypene som ble forespurt»-dimensjonen kan du se annonsetypen i forespørselen fra nettstedet ditt.

«Annonsetypene som ble vist»-dimensjonen erstatter «Annonsetyper»-dimensjonen, som nå er avviklet.

Verdier

 • Tekst
 • Bannerannonse/Bildeannonse
 • Bannerannonse/Animert bilde
 • Bannerannonse/Flash-annonse
 • Bannerannonse/HTML5-annonse
 • Bannerannonse/Utvidbar annonse
 • Bannerannonse/Annen
 • Video (omfatter alle typer videoannonser)
 • Integrert/Annonse
 • Integrert annonse/Relevant innhold/Med annonser
 • Integrert annonse/Relevant innhold/Uten annonser
 • Annet
Vær oppmerksom på at vi bruker «/» i navnene på relaterte annonsetyper.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?