ระยะเวลาเซสชันโฆษณา

จำนวนคำขอโฆษณาเฉลี่ยต่อเซสชันโฆษณา

ระยะเวลาเซสชันโฆษณา = (คำขอโฆษณาทั้งหมด / จำนวนเซสชันโฆษณา)
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร