Дужина сесије огласа

Просечан број упита за оглас по сесији огласа.

Дужина сесије огласа = (укупан број упита за оглас / број сесија огласа)
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?