Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Đơn vị quảng cáo

Cách tuỳ chỉnh đơn vị quảng cáo Multiplex thích ứng

Lưu ý: Những lựa chọn này không được dùng nữa. Bạn vẫn có thể sử dụng chúng để tuỳ chỉnh Multiplex ads, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng vẫn hoạt động trong mọi trường hợp.

Nếu có yêu cầu cụ thể đối với đơn vị quảng cáo Multiplex thích ứng, bạn có thể tuỳ chỉnh giao diện của chúng bằng cách thêm thông số vào mã quảng cáo. Những thông số này cho phép bạn thay đổi các khía cạnh như bố cục của đơn vị đơn vị quảng cáo Multiplex và cho biết cách bạn muốn sắp xếp các hàng và cột của quảng cáo trong đơn vị quảng cáo này.

Bạn cũng có thể sử dụng những thông số này để đặt các chế độ cài đặt khác nhau cho thiết bị di động và máy tính để bàn. Ví dụ: nếu bạn chỉ cung cấp một giá trị cho thông số bố cục, thì bố cục của đơn vị quảng cáo Multiplex sẽ giống nhau trên thiết bị di động và máy tính để bàn. Ngược lại, nếu bạn cung cấp 2 giá trị cho thông số bố cục thì đơn vị quảng cáo Multiplex sẽ có 1 bố cục trên thiết bị di động (giá trị đầu tiên) và 1 bố cục khác trên máy tính để bàn (giá trị thứ hai).

Xin lưu ý rằng những lựa chọn này chỉ dành cho đơn vị quảng cáo Multiplex thích ứng và bạn cần có tất cả các thông số thì mới tuỳ chỉnh được. Sau khi sửa đổi mã quảng cáo, hãy nhớ thử nghiệm đơn vị quảng cáo Multiplex trên các thiết bị và màn hình khác nhau để chắc chắn rằng chúng hoạt động đúng cách.

Lưu ý: Những ví dụ trong bài viết này minh hoạ nội dung sửa đổi được chấp nhận đối với mã quảng cáo AdSense. Bạn sẽ không vi phạm Chính sách chương trình của AdSense nếu sửa đổi mã quảng cáo Multiplex theo những cách được phê duyệt này.
Mở rộng tất cả  Thu gọn tất cả

Thay đổi bố cục của đơn vị quảng cáo Multiplex

Thông số bố cục (data-matched-content-ui-type) cho phép bạn kiểm soát cách sắp xếp văn bản và hình ảnh trong đơn vị quảng cáo Multiplex. Ví dụ: bạn có thể chọn để hình ảnh và văn bản cạnh nhau, hình ảnh phía trên văn bản, v.v.

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn bố cục sau:

Hình ảnh và văn bản đặt cạnh nhau

Trong bố cục này, hình ảnh và văn bản xuất hiện bên cạnh nhau. Để chọn bố cục này, hãy thêm thông số data-matched-content-ui-type="image_sidebyside" vào mã quảng cáo.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-ui-type="image_sidebyside"
     data-matched-content-rows-num="4"
     data-matched-content-columns-num="1"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Ví dụ về bố cục quảng cáo có hình ảnh và văn bản được đặt cạnh nhau.

Hình ảnh và văn bản đặt cạnh nhau trong một thẻ

Trong bố cục này, hình ảnh và văn bản xuất hiện bên cạnh nhau bên trong thẻ. Để chọn bố cục này, hãy thêm thông số data-matched-content-ui-type="image_card_sidebyside" vào mã quảng cáo.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-ui-type="image_card_sidebyside"
     data-matched-content-rows-num="4"
     data-matched-content-columns-num="1"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Example of an ad with Image and text side-by-side with card layout.

Hình ảnh xếp chồng lên trên văn bản

Trong bố cục này, hình ảnh và văn bản được xếp chồng lên nhau. Để chọn bố cục này, hãy thêm thông số data-matched-content-ui-type="image_stacked" vào mã quảng cáo.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-ui-type="image_stacked"
     data-matched-content-rows-num="3"
     data-matched-content-columns-num="1"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Ví dụ về bố cục quảng cáo có hình ảnh xếp chồng lên trên văn bản.

Hình ảnh xếp chồng lên trên văn bản trong một thẻ

Trong bố cục này, hình ảnh và văn bản được xếp chồng lên nhau bên trong một thẻ. Để chọn bố cục này, hãy thêm thông số data-matched-content-ui-type="image_card_stacked" vào mã quảng cáo.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-ui-type="image_card_stacked"
     data-matched-content-rows-num="3"
     data-matched-content-columns-num="1"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Ví dụ về bố cục quảng cáo có hình ảnh xếp chồng lên trên văn bản chứa thẻ.

Chỉ hiển thị văn bản

Bố cục chỉ văn bản không có hình ảnh. Để chọn bố cục này, hãy thêm thông số data-matched-content-ui-type="text" vào mã quảng cáo.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-ui-type="text"
     data-matched-content-rows-num="4"
     data-matched-content-columns-num="1"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Ví dụ về bố cục quảng cáo chỉ có văn bản.

Văn bản trong một thẻ

Bố cục chỉ văn bản trong thẻ. Để chọn bố cục này, hãy thêm thông số data-matched-content-ui-type="text_card" vào mã quảng cáo.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-ui-type="text_card"
     data-matched-content-rows-num="4"
     data-matched-content-columns-num="1"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Ví dụ về bố cục quảng cáo có văn bản chứa thẻ.

Chỉ định số hàng và số cột trong đơn vị quảng cáo Multiplex

Quảng cáo bên trong đơn vị quảng cáo Multiplex được sắp xếp trong một lưới. Bạn có thể chỉ định số hàng và cột mà bạn muốn lưới đó hiển thị. Ví dụ: bạn có thể đặt đơn vị quảng cáo Multiplex là hình vuông 2x2, cột 4x1, v.v.

Bạn đặt số hàng bằng thông số data-matched-content-rows-num và số cột bằng thông số data-matched-content-columns-num. Bạn phải đặt cả hai thông số và data-matched-content-ui-type cùng nhau.

Lưu ý:
  • Số hàng và cột mà bạn có thể đặt sẽ bị hạn chế. Tổng số quảng cáo trong đơn vị quảng cáo Multiplex phải nằm trong khoảng từ 1 đến 30. Nếu bạn cố gắng hiển thị ít hơn 1 hoặc nhiều hơn 30 quảng cáo, thì đơn vị quảng cáo Multiplex sẽ không hiển thị hàng và cột nào.
  • Đôi khi, chúng tôi có thể không hiển thị chính xác số hàng và/hoặc số cột bạn đã chỉ định. Ví dụ: nếu bạn đã đặt rất nhiều cột nhưng đơn vị quảng cáo Multiplex không đủ rộng để chứa toàn bộ số cột đó. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ điều chỉnh số hàng và/hoặc cột để quảng cáo vừa với không gian hiện có và cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng.

Ví dụ về hàng và cột

4x1 (thiết bị di động và máy tính)

Đoạn mã trong ví dụ này minh hoạ cách tạo một đơn vị quảng cáo Multiplex có 4 hàng và 1 cột sẽ hiển thị tổng cộng 4 quảng cáo.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-rows-num="4"
     data-matched-content-columns-num="1"
     data-matched-content-ui-type="image_stacked"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Ví dụ về hình ảnh và văn bản được xếp chồng lên nhau trong AdSense.

2x2 (thiết bị di động và máy tính)

Đoạn mã trong ví dụ này minh hoạ cách tạo một đơn vị quảng cáo Multiplex có 2 hàng và 2 cột sẽ hiển thị tổng cộng 4 quảng cáo.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-rows-num="2"
     data-matched-content-columns-num="2"
     data-matched-content-ui-type="image_stacked"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Đơn vị quảng cáo Multiplex trong AdSense có 2 hàng và 2 cột, hiển thị tổng cộng 4 quảng cáo.

3x3 (thiết bị di động và máy tính)

Đoạn mã trong ví dụ này minh hoạ cách tạo một đơn vị quảng cáo Multiplex có 3 hàng và 3 cột sẽ hiển thị tổng cộng 9 quảng cáo.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-rows-num="3"
     data-matched-content-columns-num="3"
     data-matched-content-ui-type="image_stacked"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Đơn vị quảng cáo Multiplex trong AdSense có 3 hàng và 3 cột, hiển thị tổng cộng 9 quảng cáo.

4x1 (thiết bị di động) và 2x2 (máy tính) cho trang web thích ứng

Mã trong ví dụ này minh hoạ cách tạo đơn vị quảng cáo Multiplex có lưới 4x1 trên thiết bị di động và lưới 2x2 trên máy tính để bàn. Bạn nên sử dụng cách thiết lập này nếu có trang web thích ứng.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- pbad -->
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:block"
     data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
     data-ad-slot="1234567890"
     data-matched-content-rows-num="4,2"
     data-matched-content-columns-num="1,2"
     data-matched-content-ui-type="image_stacked,image_stacked"
     data-ad-format="autorelaxed"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Ví dụ về hình ảnh và văn bản được xếp chồng lên nhau trong AdSense.

Đơn vị quảng cáo Multiplex trong AdSense có 2 hàng và 2 cột, hiển thị tổng cộng 4 quảng cáo.

Cách xử lý

Sau khi bạn tuỳ chỉnh đơn vị quảng cáo Multiplex, nó có thể không xuất hiện giống như bạn mong đợi. Dưới đây là một số vấn đề thường gặp với đơn vị quảng cáo Multiplex và cách khắc phục:

Đơn vị quảng cáo Multiplex không hiển thị hàng và cột nào

Có 2 lý do có thể khiến điều này xảy ra:

  • Tổng số quảng cáo trong đơn vị quảng cáo Multiplex phải nhỏ hơn 1 hoặc nhiều hơn 30. Bạn nên thay đổi số hàng và/hoặc cột trong đơn vị quảng cáo Multiplex để tổng số quảng cáo nằm trong giới hạn này.
  • Đơn vị quảng cáo Multiplex quá rộng so với số lượng quảng cáo bạn đã đặt. Trong trường hợp này, bạn nên thử giảm chiều rộng của đơn vị quảng cáo Multiplex.
Đơn vị quảng cáo Multiplex có ít quảng cáo hơn so với dự kiến
Điều này có thể xảy ra khi không có đủ không gian để hiển thị chính xác số lượng quảng cáo mà bạn chỉ định. Ví dụ: nếu bạn đã đặt rất nhiều quảng cáo nhưng đơn vị quảng cáo Multiplex quá hẹp hoặc nó đang được xem trên màn hình nhỏ. Khi điều này xảy ra, chúng tôi sẽ điều chỉnh số hàng và/hoặc cột cho phù hợp nhất với không gian hiện có. Bạn có thể xem xét thay đổi chiều rộng của đơn vị quảng cáo Multiplex hoặc đặt số hàng và cột cho thiết bị di động khác với máy tính để bàn.
Quảng cáo chỉ hiển thị văn bản
Bạn có thể gặp phải vấn đề này nếu đơn vị quảng cáo Multiplex quá hẹp so với số lượng quảng cáo mà bạn đã đặt. Trong trường hợp này, bạn nên thử tăng chiều rộng của đơn vị quảng cáo Multiplex.

Sử dụng bảng điều khiển để tìm lỗi trong đơn vị quảng cáo Multiplex

Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển trong trình duyệt để kiểm tra xem bạn đã sửa đổi chính xác mã quảng cáo Multiplex hay chưa. Ví dụ: bảng điều khiển có thể cho bạn biết liệu mã quảng cáo có thiếu một thông số bắt buộc hoặc liệu một thông số có chứa giá trị không hợp lệ hay không.

Nếu sử dụng Chrome thì bạn có thể làm theo những bước sau để kiểm tra mã quảng cáo trong Bảng điều khiển DevTools:

  1. Truy cập vào trang có đơn vị quảng cáo Multiplex.
  2. Nhấn đồng thời các phím Ctrl+Shift+J (Windows/Linux) hoặc Cmd+Opt+J (Mac).
  3. Kiểm tra Bảng điều khiển xem có thông báo lỗi hay không.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính