Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn

Khắc phục vấn đề với trải nghiệm quảng cáo trên trang web của bạn

Một hoặc nhiều trang web của bạn vi phạm Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn

Nếu bạn đã nhận được thông báo cho biết một trong các trang web của bạn ở trạng thái "không đạt" hoặc "cảnh báo", điều đó có nghĩa là các hệ thống của Google đã phát hiện trên trang web của bạn, những trải nghiệm quảng cáo không tuân thủ Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn. Để giúp nhà xuất bản cải thiện trải nghiệm quảng cáo của mình, chúng tôi xem xét các trang web hàng ngày và ghi lại các video về trải nghiệm quảng cáo bị phát hiện là không tuân thủ. Nếu trang web của bạn ở trạng thái "không đạt" hoặc "cảnh báo", Báo cáo trải nghiệm quảng cáo của bạn sẽ bao gồm những hình ảnh này, cùng với thông tin về Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn và các vấn đề này có thể ảnh hưởng như thế nào đến trang web của bạn.

Mặc dù Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn hiện không nằm trong chính sách chương trình của AdSense, nhưng Google là một thành viên của Liên minh cho quảng cáo tốt hơn trên toàn bộ ngành và toàn cầu cũng như Google hoàn toàn ủng hộ Tiêu chuẩn quảng cáo tốt hơn. Chúng tôi khuyến khích các nhà xuất bản AdSense hãy xem xét Báo cáo trải nghiệm quảng cáo của họ và giải quyết bất kỳ vấn đề nào đã được xác định. Đây là cách thực hiện:

 1. Truy cập báo cáo

  Báo cáo trải nghiệm quảng cáo là một phần của Google Search Console, có nghĩa là bạn cần phải là chủ sở hữu trang web đã được xác minh để truy cập báo cáo này. Bạn có thể yêu cầu quản trị viên web thêm bạn làm chủ sở hữu hay người dùng hoặc tự xác minh quyền sở hữu. Tìm hiểu thêm.

 2. Hiểu báo cáo

  Nếu trang web của bạn đã được xem xét và trạng thái là "Cảnh báo" hoặc "Không đạt", báo cáo sẽ hiển thị các video về trải nghiệm quảng cáo có thể gây phiền nhiễu hoặc gây hiểu lầm cho khách truy cập của bạn. Nhấp vào báo cáo dành cho máy tính để bàn hoặc thiết bị di động để xem các trải nghiệm cụ thể đã được xác định.

  Kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2018, Chrome sẽ lọc tất cả quảng cáo trên trang web của bạn nếu quảng cáo đã ở trạng thái xem xét là "Không đạt" trong hơn 30 ngày. Lưu ý rằng xem xét cho máy tính để bàn và thiết bị di động được quản lý độc lập. Ví dụ: nếu Báo cáo chỉ ra rằng trang web của bạn có trạng thái "Không đạt" cho trải nghiệm quảng cáo trên thiết bị di động (nhưng trải nghiệm quảng cáo trên máy tính để bàn không bị) và bạn không khắc phục được các vấn đề trong vòng 30 ngày kể từ khi thông báo, các quảng cáo sẽ được lọc trong Chrome trên thiết bị di động (nhưng không bị lọc trên thiết bị máy tính để bàn).
 3. Khắc phục vấn đề và yêu cầu xem xét lại

  Khi đã xác định được những trải nghiệm vi phạm, bạn có thể thực hiện hành động để loại bỏ vấn đề. Sau đó, mô tả cách bạn giải quyết từng vấn đề trong khu vực "Yêu cầu xem xét" và nhấp vào Tôi đã khắc phục vấn đề này. Bạn sẽ nhận được email xác nhận rằng xem xét đang được tiến hành. Tìm hiểu thêm.

Sau khi bạn giải quyết tất cả các vấn đề trong Báo cáo trải nghiệm quảng cáo, thông báo trong tài khoản AdSense của bạn sẽ biến mất.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?