Reklam kodu uygulama

Reklam kodunu HTML'nizde yerleştireceğiniz yer (Otomatik reklamlar)

Otomatik reklamlarınız için reklam kodu oluşturduktan sonra, reklamları göstermek istediğiniz her sayfaya kodu bir kereliğine yerleştirirsiniz. Reklam kodunu sayfanın <head> etiketine (veya gövdenin üst kısmına) yerleştirmelisiniz.

WordPress kullanıcısı mısınız? AdSense kodunu ekleme konusunda yardım alın.

Aşağıdaki örneklerde kodun nereye yerleştirileceği gösterilmiştir:

Otomatik reklam kodu eklenmeden önce örnek HTML sayfası

<html>
<head>
Burası sayfanın başıdır.
<title>Örnek HTML sayfası</title>
</head>
<body>
Burası sayfanın gövdesidir.
</body>
</html>

<head> etiketine Otomatik reklam kodunun eklendiği örnek HTML sayfası

<html>
<head>
<script async src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-123456789",
enable_page_level_ads: true
});
</script>

Burası sayfanın başıdır.
<title>Örnek HTML sayfası</title>
</head>
<body>
Burası sayfanın gövdesidir.
</body>
</html>

Bu kod yalnızca örnek olarak verilmiştir, lütfen kendi sitenizin kodunda kullanmayın.

Otomatik reklam kodunun gövdenin üst kısmına eklendiği örnek HTML sayfası

Sayfanızın <head> etiketlerine erişiminiz yoksa, reklam kodunu bu etiket yerine gövdenin üst kısmına yerleştirebilirsiniz:

<html>
<head>
Burası sayfanın başıdır.
<title>Örnek HTML sayfası</title>
</head>
<body>
<script async src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-123456789",
enable_page_level_ads: true
});
</script>

Burası sayfanın gövdesidir.
</body>
</html>

Bu kod yalnızca örnek olarak verilmiştir, lütfen kendi sitenizin kodunda kullanmayın.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?