คู่มือการติดตั้งโค้ด

ตำแหน่งที่จะวางโค้ดโฆษณาใน HTML (โฆษณาอัตโนมัติ)

หลังจากที่คุณสร้างโค้ดโฆษณาให้กับโฆษณาอัตโนมัติแล้ว คุณจะต้องวางโค้ดดังกล่าวเพียงครั้งเดียวลงในแต่ละหน้าที่ต้องการแสดงโฆษณา คุณควรวางโค้ดโฆษณาในแท็ก <head> (หรือด้านบนสุดของ body) ของหน้าเว็บ

หากเป็นผู้ใช้ WordPress รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเพิ่มโค้ด AdSense

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตำแหน่งที่ใช้วางโค้ด

หน้า HTML ตัวอย่างก่อนเพิ่มโค้ดโฆษณาอัตโนมัติ

<html>
<head>
นี่คือส่วน head ของหน้า
<title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title>
</head>
<body>
นี่คือส่วน body ของหน้า
</body>
</html>

หน้า HTML ตัวอย่างที่มีการเพิ่มโค้ดโฆษณาอัตโนมัติในแท็ก <head>

<html>
<head>
<script async src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-123456789",
enable_page_level_ads: true
});
</script>

นี่คือส่วน head ของหน้า
<title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title>
</head>
<body>
นี่คือส่วน body ของหน้า
</body>
</html>

หมายเหตุ: นี่เป็นโค้ดตัวอย่างเท่านั้น อย่าใช้ในโค้ดของไซต์จริง

หน้า HTML ตัวอย่างที่มีการเพิ่มโค้ดโฆษณาอัตโนมัติที่ด้านบนของส่วน body

ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแท็ก <head> ของหน้าเว็บ คุณสามารถวางโค้ดโฆษณาที่ด้านบนของส่วน body แทนได้ ดังนี้

<html>
<head>
นี่คือส่วน head ของหน้า
<title>หน้า HTML ตัวอย่าง</title>
</head>
<body>
<script async src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({
google_ad_client: "ca-pub-123456789",
enable_page_level_ads: true
});
</script>

นี่คือส่วน body ของหน้า
</body>
</html>

โปรดทราบว่านี่เป็นโค้ดตัวอย่างเท่านั้น อย่าใช้ในโค้ดของเว็บไซต์จริง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร