Optymalizacja bilansu reklam w witrynie

Skoncentruj się na reklamach o największej skuteczności

Zdajemy sobie sprawę, że trudno znaleźć odpowiednią równowagę między poprawą wrażeń użytkowników a utrzymywaniem i zwiększaniem przychodów. Dzięki bilansowi reklam możesz zmniejszyć liczbę reklam wyświetlanych użytkownikom, w szczególności najmniej dochodowych, i sprawdzić, jak wpłynie to na Twoje zarobki.

Zwykle większość przychodów pochodzi ze stosunkowo niewielkiej części wyświetleń reklam. Wyświetlając tylko reklamy, na których zarabiasz najwięcej, możesz poprawić minimalnym kosztem ogólne wrażenia użytkowników witryny.

Przykład
Załóżmy, że chcesz zezwolić na wyświetlanie w swojej witrynie tylko 70% potencjalnych reklam zamiast domyślnej wartości 100%. Na stronie „Bilans reklam” ustawiasz suwakiem współczynnik wypełnienia reklamą na poziomie 70%. Współczynnik wypełnienia reklamą określa, jak często wypełniamy reklamami dostępne jednostki reklamowe w Twojej witrynie. Jeśli na przykład ustawisz współczynnik wypełnienia reklamą na 70%, będziemy wypełniać Twoje jednostki reklamowe najbardziej dochodowymi reklamami maksymalnie w 70% przypadków. Wpływ podjętych działań na przychody możesz sprawdzić w polu „Szacunkowe zarobki” (podającym wartości na podstawie danych historycznych o Twoich zarobkach).
Aby przewidzieć, jaki wpływ na Twoje przychody będzie miała zmiana współczynnika wypełnienia, analizujemy ruch w Twojej witrynie. Jeśli jest w niej mały ruch, prognozy dotyczące przychodów mogą nie odzwierciedlać faktycznie uzyskanych wyników w dłuższej perspektywie czasu. Załóżmy na przykład, że Twoja witryna otrzymuje zwykle około 100 żądań reklamy tygodniowo, ale tylko jedno z tych żądań skutkuje wartościową reklamą. Duża część Twoich przychodów pochodzi z tej jednej reklamy, dlatego nasze szacunki mogą być niedokładne. Z czasem ruch w witrynie będzie się zwiększał, więc te wartościowe reklamy nie będą już powodowały tak dużych odchyleń danych i nasze prognozy dotyczące przychodów staną się dokładniejsze.

Jak ustawić bilans reklam

Aby ustawić bilans reklam:

  1. Zaloguj się na konto AdSense.
  2. Kliknij Reklamy.
  3. Kliknij Bilans reklam.
  4. Na stronie „Bilans reklam” zmniejsz suwakiem liczbę reklam, by zobaczyć szacowany wpływ podjętych działań na Twoje przychody.
  5. Kliknij Zastosuj.

    Wypełnimy Twoje jednostki reklamowe najbardziej dochodowymi reklamami do poziomu nowego współczynnika wypełnienia reklamą.

Chcesz się dowiedzieć, czy masz odpowiednio ustawiony bilans reklam w witrynie?

Przeprowadź eksperyment, by porównać obecny współczynnik wypełnienia reklamą z inną wartością tego współczynnika. Aby to zrobić, kliknij Skonfiguruj eksperyment na stronie „Bilans reklam”.

Uwaga: eksperyment może wpływać na dokładność prognoz przychodów w narzędziu Bilans reklam jeszcze przez kilka dni po jego zakończeniu.

Pamiętaj, że przy określaniu, które reklamy przynoszą Ci najwięcej i najmniej przychodów, traktujemy równorzędnie następujące elementy:

  • rodzaje stawek (CPC, CPM itd.);
  • jednostki reklamowe (oprócz kilku przypadków specjalnych, np. jednostki linków czy jednostki z dopasowaną treścią).

Bilans reklam – najczęstsze pytania

Co się stanie z jednostką reklamową po usunięciu reklamy?

Gdy usuniemy reklamę, wyświetlimy opcję wybraną przez Ciebie na wypadek, gdy w jednostce reklamowej nie ma żadnych reklam Google. Jeśli np. została przez Ciebie wybrana opcja domyślna, spróbujemy w miarę możliwości zwinąć jednostkę reklamową, a gdy się to nie uda, wyświetlimy puste miejsce.

Czy bilans reklam wpływa też na reklamy automatyczne?

Tak. Bilans reklam ma wpływ na wszystkie reklamy (reklamy automatyczne, jednostki reklamowe itp.), które wyświetlasz za pomocą swojego konta.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?