Thời lượng phiên quảng cáo trung bình

Thời lượng phiên quảng cáo trung bình tính bằng giây.

Thời lượng phiên quảng cáo trung bình = tổng thời lượng của tất cả các phiên quảng cáo (tính bằng giây) / số phiên quảng cáo

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố