ระยะเวลาเซสชันโฆษณาโดยเฉลี่ย

ระยะเวลาเซสชันโฆษณาโดยเฉลี่ยซึ่งมีหน่วยเป็นวินาที

ระยะเวลาเซสชันโฆษณาเฉลี่ย = ระยะเวลารวมของเซสชันโฆษณาทั้งหมด (หน่วยเป็นวินาที) / จำนวนเซสชันโฆษณา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร