Просечно трајање сесије огласа

Просечно трајање сесије огласа у секундама.

Просечно трајање сесије огласа = укупно трајање свих сесија огласа (у секундама) / број сесија огласа

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?