Gjennomsnittlig varighet av en annonseøkt

Dette er den gjennomsnittlige varigheten av en annonseøkt i sekunder.

Gjennomsnittlig varighet av en annonseøkt = total varighet av alle annonseøkter (i sekunder) / antallet annonseøkter

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt