Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Anpassade sökannonser

Policy för anpassade AdSense for Search-annonser

Utöver programpolicyerna för Google AdSense gäller följande tilläggspolicyer för anpassade AdSense for Search-annonser. Du måste godkänna dem för att kunna delta i programmet.

Följande policyer gäller för alla implementeringar av anpassade AdSense for Search-annonser (datorer, mobila enheter och appar):

 1. Sökfrågevariabeln som skickas till Google måste matcha användarens sökavsikt
  Anpassade AdSense for Search-annonser får bara användas på sökresultatsidor som returneras från en tydlig sökavsikt från användare från en av två källor:
  • En sökfråga som skrivits in och skickats direkt av en användare i en sökruta utan redigering, ändring eller filtrering. Sökrutan får inte i förväg vara ifylld med söktermer och utgivare får inte skapa länkar som innehåller söktermer som är ifyllda i förväg.
  • En alternativ sökfråga som uppfyller definitionen och kraven i Googles policyer för alternativa sökfrågor.
 2. Endast en begäran om anpassad AdSense for Search-annons tillåts per användaråtgärd
  Du får inte göra mer än en begäran om anpassad AdSense for Search-annons per användaråtgärd. En användaråtgärd kan vara ett klick från användaren eller en rullning som startar asynkron inläsning av fler sökresultat.
 3. Sökbart innehåll
  Enligt programpolicyerna för AdSense bör fokuset i det sökbara innehållet inte utgöras av upphovsrättsskyddat innehåll eller innehåll som strider mot våra riktlinjer för webbplatsinnehåll.
 4. Kod får endast användas på sökresultatsidor
  Anpassade AdSense for Search-annonsenheter får endast placeras på sökresultatsidor.
 5. Annonserna måste vara tydligt märkta och lätta att urskilja från sökresultaten
 6. Inga incitament för sökningar
  Du får inte kompensera användare för att de visar annonser eller genomför sökningar.
 7. Anpassade AdSense for Search-annonser ska visas på sidor med sökresultat
  Anpassade AdSense for Search-annonser är avsedda att komplettera sökresultaten från din webbplats, inte utgöra sökresultat på egen hand.
 8. Partner får inte använda AdSense for Content-enheter (AFC), Google Ad Manager-annonser och/eller AdMob-annonser som reservannonser för anpassade AdSense for Search-annonser
  Det är inte tillåtet att blanda begärandetyper i en placering, t.ex. genom att använda annonser från AdSense for Content, Google Ad Manager eller AdMob som reservannonser för anpassade AdSense for Search-annonser. Du får inte heller skicka olika begärandetyper för samma placering vid olika visningar, t.ex. använda anpassade AdSense for Search-annonser vid vissa visningar och AdSense for Content, Google Ad Manager eller AdMob vid andra.
 9. Du får inte placera anpassade AdSense for Search-annonser på en sida som även visar Google Ads-text via andra enheter.

 10. Antal annonser i relation till organiska resultat
  Annonserna bör inte vara fler än sökresultaten för en användares sökfråga.

 11. Såvida inte Google skriftligen har godkänt annat får anpassade AdSense for Search-annonser inte implementeras på sökresultatsidor där sökresultaten till stor del utgörs av följande:

  • videor
  • bilder
  • nyhetssamlingar
  • personer
  • musik
  • innehåll som kommer från någon annan Google-tjänst än Google Programmerbar sökmotor (t.ex. YouTube API).

Policyer för datorer

 1. Högst tre annonsenheter per sida. Dina sökresultatsidor får innehålla upp till tre anpassade AdSense for Search-annonsenheter. Du kan också ta med en länkenhet och en AdSense for Content eller en Ad Exchange-enhet som måste vara inställd på placeringsinriktade bildannonser.

 2. Antal annonser i relation till organiska resultat

  • Annonserna bör inte vara fler än sökresultaten för en användares sökfråga.
  • Högst fem annonser (en enhet) ovanför eller under sökresultaten. Annonserna får inte ta upp mer än en tredjedel av sökresultatens utrymme utan rullning.
  • Högst åtta annonser i enheter bredvid resultaten.

Policyer för mobil webb och surfplattor

 1. Högst två annonsenheter per sida
  Du får inte göra mer än en begäran för anpassade AdSense for Search-annonser för mobiler per resultatsida. Dina sökresultatsidor får ha upp till två anpassade AdSense for Search-annonser för mobila annonsenheter. Endast en annonsenhet åt gången får synas på skärmen.
 2. Du får ha högst tre annonser i den översta annonsenheten och högst tre annonser i den nedersta annonsenheten.
 3. Endast en anpassad AdSense for Search-annonsenhet för mobiler åt gången får synas för användaren.

Policyer för mobilappar

 1. Annonser på ram (annonser som är fästa högst upp eller längst ned i appen) tillåts inte. 
 2. Annonser i ram (annonser som placeras på sidan inuti mobilappen)
  Du får ha högst tre anpassade sökannonser i den översta annonsenheten och högst tre anpassade sökannonser i den nedersta annonsenheten. Du får ha högst fyra anpassade sökannonser i den nedersta annonsenheten om ingen övre annonsenhet finns på sidan.
 3. Endast en anpassad AdSense for Search-annonsenhet för mobiler åt gången får synas för användaren.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
157
false