Reklamy w wyszukiwarce niestandardowej

Zasady dotyczące reklam w wyszukiwarce niestandardowej

Aby stosować reklamy AdSense w wyszukiwarce niestandardowej, musisz zaakceptować dotyczące ich zasady, a także zasady programu Google AdSense.

Następujące zasady odnoszą się do wszystkich reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej (na komputerze, w komórce i w aplikacji mobilnej):

 1. Zmienna zapytania przekazywana do Google musi odpowiadać zapytaniu użytkownika
  Wszystkie wyszukiwane hasła muszą pochodzić od użytkowników wprowadzających dane bezpośrednio w polu wyszukiwania. Wszystkie zapytania należy przesyłać w dokładnie takiej postaci, w jakiej zostały wprowadzone, bez ich edytowania, modyfikowania czy filtrowania. Pole wyszukiwania nie powinno być wstępnie wypełnione wyszukiwanymi słowami, a wydawcy nie mogą tworzyć linków zawierających takie słowa.
 2. Charakter wyszukiwanej treści
  Zgodnie z zasadami programu AdSense treści chronione prawem autorskim lub naruszające zasady dotyczące treści nie powinny być uwzględniane podczas wyszukiwania.
 3. Kod można stosować tylko na stronach wyników wyszukiwania
  Jednostki reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej można umieszczać tylko na stronach wyników wyszukiwania.
 4. Reklamy muszą odróżniać się od wyników wyszukiwania
  Reklamy AdSense w wyszukiwarce niestandardowej muszą się zawsze odróżniać od wyników wyszukiwania na stronie. Poza jasnym i wyraźnym oznaczaniem reklam zalecamy stosowanie poniższych technik służących do odróżniania reklam od wyników wyszukiwania:

  • ustawianie takiego koloru jednostki reklamowej, który wyraźnie kontrastuje z tłem strony;
  • umieszczanie ramki wokół jednostki reklamowej;
  • stosowanie grubej linii pomiędzy jednostką reklamową a wynikami wyszukiwania.
 5. Zakaz stosowania wyszukiwań promocyjnych
  Nie można nagradzać użytkowników za wyświetlanie reklam ani za przeprowadzanie wyszukiwania.
 6. Reklamy AdSense w wyszukiwarce niestandardowej powinny wyświetlać się na stronach z wynikami wyszukiwania
  Reklamy AdSense w wyszukiwarce niestandardowej powinny uzupełniać wyniki wyszukiwania wyświetlające się na stronie, a nie działać jako samodzielne wyniki.
 7. Partnerzy nie mogą zastępować reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej reklamami AdSense dla treści ani reklamami AdMob
  Nie można mieszać typów żądania w jednym miejscu docelowym, np. zastępować wyników reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej wynikami z AdSense dla treści lub AdMob. Nie można też zmieniać typu żądań dla danego miejsca docelowego, np. używać reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej w niektórych widokach, a AdSense dla treści lub AdMob w innych.
 8. Nie można też umieszczać reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej na stronach, które jednocześnie wyświetlają żądanie tekstu AdWords w innych jednostkach.

 9. Liczba reklam w stosunku do bezpłatnych wyników wyszukiwania
  Liczba reklam nie może być większa niż liczba wyników wyszukiwania odpowiadająca zapytaniu użytkownika.

 10. Google może udzielić pisemnej zgody na umieszczenie reklam w wyszukiwarce niestandardowej na stronach wyników wyszukiwania. Bez takiej zgody nie jest to możliwe, jeśli znaczną część wyników wyszukiwania stanowią:

  • filmy wideo,
  • grafika,
  • zagregowane wiadomości,
  • ludzie,
  • muzyka,
  • treści pochodzące z dowolnej usługi Google poza Twoją wyszukiwarką Google (np. YouTube API).

Zasady dotyczące komputerów

 1. Maksymalnie trzy jednostki reklamowe na stronę: na stronach wyników wyszukiwania mogą znajdować się najwyżej trzy jednostki reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej. Można też uwzględnić jedną jednostkę linków i jedną jednostkę AdSense dla treści lub Ad Exchange, która może być ustawiona tylko jako graficzna reklama kierowana na miejsca docelowe.

 2. Liczba reklam w stosunku do bezpłatnych wyników wyszukiwania

  • Liczba reklam nie może być większa niż liczba wyników wyszukiwania odpowiadająca zapytaniu użytkownika.
  • Maksymalnie pięć reklam (jedna jednostka) powyżej lub poniżej wyników wyszukiwania; reklamy nie powinny zajmować więcej niż jedną trzecią powierzchni wyników wyszukiwania bez przewijania.
  • Maksymalnie osiem reklam w jednostkach obok wyników wyszukiwania.

Zasady dotyczące internetu mobilnego i tabletów

 1. Maksymalnie dwie jednostki reklamowe na stronę
  Możesz zgłosić maksymalnie jedno żądanie reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej na komórki na stronę, na której wyświetlą się wyniki. Na stronach wyników wyszukiwania można umieścić do dwóch jednostek reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej na komórki. Na ekranie może być widoczna tylko jedna jednostka reklamowa naraz.
 2. Możesz umieścić maksymalnie trzy reklamy w górnej jednostce reklamowej i trzy reklamy w dolnej.
 3. Możesz mieć maksymalnie jedną jednostkę reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej na komórki widoczną dla użytkownika naraz.

Zasady dotyczące aplikacji mobilnych

 1. Dozwolone jest tylko jedno żądanie AFS na działanie użytkownika, np. przewinięcie strony lub kliknięcie linku.
  W aplikacjach mobilnych możesz zgłosić maksymalnie jedno żądanie reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej dla aplikacji mobilnych na działanie użytkownika, dla którego zostaną wyświetlone tego rodzaju reklamy. Jeśli na stronie wyników wyszukiwania stosujesz nieskończone przewijanie, przewinięcie strony przez użytkownika powodujące asynchroniczne ładowanie kolejnych wyników wyszukiwania jest traktowane jako działanie na żądanie użytkownika, możesz więc wysłać kolejne żądanie reklamy.
 2. Reklamy na ramce (reklamy umieszczone na stałe u góry lub u dołu aplikacji) są niedozwolone. 
 3. Reklamy w ramce (reklamy umieszczone na stronie w aplikacji mobilnej)
  Możesz umieścić maksymalnie trzy reklamy w wyszukiwarce niestandardowej w górnej jednostce reklamowej i trzy reklamy w dolnej. Jeśli na stronie nie ma górnej jednostki reklamowej, w dolnej jednostce reklamowej może być do czterech reklam w wyszukiwarce niestandardowej.
 4. Można mieć maksymalnie jedną jednostkę reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej dla aplikacji mobilnej widoczną dla użytkownika w danym momencie.
 5. W jednej aplikacji mobilnej nie można używać reklam na ramce i w ramce.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?