Reklamy w wyszukiwarce niestandardowej

Zasady dotyczące reklam w wyszukiwarce niestandardowej

Aby stosować reklamy AdSense w wyszukiwarce niestandardowej, musisz zaakceptować dotyczące ich zasady, a także zasady programu Google AdSense.

Następujące zasady odnoszą się do wszystkich reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej (na komputerze, komórce i w aplikacji mobilnej):

 1. Zmienna zapytania przekazywana do Google musi odpowiadać zamiarowi wyszukiwania użytkownika
  Reklamy w wyszukiwarce niestandardowej można stosować tylko na stronach wyników wyszukiwania, które zostały wyświetlone na podstawie wyraźnego zamiaru wyszukiwania użytkownika pochodzącego z jednego z dwóch źródeł:
  • Zapytanie wpisane i przesłane bezpośrednio przez użytkownika w polu wyszukiwania – bez edycji, modyfikacji lub filtrowania. Pole wyszukiwania może nie być wstępnie wypełnione wyszukiwanymi słowami, a wydawcy nie mogą tworzyć linków zawierających takie słowa.
  • Zapytanie alternatywne, zdefiniowane w Zasadach alternatywnego wyszukiwania Google i zgodne z tymi zasadami.
 2. Dozwolone jest tylko jedno żądanie reklamy w wyszukiwarce niestandardowej na działanie użytkownika
  Nie możesz przesłać więcej niż jednego żądania reklamy w wyszukiwarce niestandardowej na działanie użytkownika. Działaniem użytkownika może być kliknięcie lub przewinięcie strony, które inicjuje asynchroniczne ładowanie większej liczby wyników wyszukiwania.
 3. Charakter wyszukiwanej treści
  Zgodnie z zasadami programu AdSense wyszukiwane treści nie powinny zawierać treści chronionych prawem autorskim lub naruszających zasady dotyczące treści.
 4. Kod można stosować tylko na stronach wyników wyszukiwania
  Jednostki reklamowe AdSense dla wyszukiwarki niestandardowej można umieścić tylko na stronach wyników wyszukiwania.
 5. Reklamy muszą być wyraźnie oznaczone i odróżniać się od wyników wyszukiwania
 6. Nie można stosować wyszukiwań promocyjnych
  Nie można nagradzać użytkowników za wyświetlanie reklam ani za przeprowadzanie wyszukiwania.
 7. Reklamy AdSense w wyszukiwarce niestandardowej powinny wyświetlać się na stronach z wynikami wyszukiwania
  Reklamy AdSense w wyszukiwarce niestandardowej powinny uzupełniać wyniki wyszukiwania wyświetlające się na stronie, a nie działać jako samodzielne wyniki.
 8. Partnerzy nie mogą zastępować reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej reklamami AdSense dla treści, reklamami Google Ad Managera ani reklamami AdMob
  Nie można mieszać typów żądania w jednym miejscu docelowym, np. zastępować wyników reklam w wyszukiwarce niestandardowej innymi reklamami Google, np. korzystając z AdSense dla treści, Google Ad Managera lub AdMob. Nie można też zmieniać typu żądań dla danego miejsca docelowego, np. używać reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej w niektórych widokach, a AdSense dla treści, Google Ad Managera lub AdMob w innych.
 9. Nie można też umieszczać reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej na stronach, które jednocześnie wyświetlają żądanie tekstu Google Ads w innych jednostkach.

 10. Liczba reklam w stosunku do bezpłatnych wyników wyszukiwania
  Liczba reklam nie może być większa niż liczba wyników wyszukiwania odpowiadająca zapytaniu użytkownika.

 11. Google może udzielić pisemnej zgody na użycie reklam w wyszukiwarce niestandardowej na stronach wyników wyszukiwania. Standardowo nie jest to jednak możliwe, jeśli znaczną część wyników wyszukiwania stanowią:

  • wideo,
  • grafika,
  • zagregowane wiadomości,
  • ludzie,
  • muzyka,
  • treści pochodzące z dowolnej usługi Google poza Twoją wyszukiwarką Google (np. YouTube API).

Zasady dotyczące komputerów

 1. Maksymalnie trzy jednostki reklamowe na stronę: na stronach wyników wyszukiwania mogą znajdować się najwyżej trzy jednostki reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej. Można też uwzględnić jedną jednostkę z linkami i jedną jednostkę AdSense dla treści lub Ad Exchange, która może być ustawiona tylko jako graficzna reklama kierowana na miejsca docelowe.

 2. Liczba reklam w stosunku do bezpłatnych wyników wyszukiwania

  • Liczba reklam nie może być większa niż liczba wyników wyszukiwania odpowiadająca zapytaniu użytkownika.
  • Maksymalnie pięć reklam (jedna jednostka) powyżej lub poniżej wyników wyszukiwania; reklamy nie powinny zajmować więcej niż jedną trzecią powierzchni wyników wyszukiwania bez przewijania.
  • Maksymalnie osiem reklam w jednostkach obok wyników wyszukiwania.

Zasady dotyczące internetu mobilnego i tabletów

 1. Maksymalnie dwie jednostki reklamowe na stronę
  Możesz zgłosić maksymalnie jedno żądanie reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej na komórki na stronę, na której wyświetlą się wyniki. Na stronach wyników wyszukiwania można umieścić do dwóch jednostek reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej na komórki. Na ekranie może być widoczna tylko jedna jednostka reklamowa naraz.
 2. Możesz umieścić maksymalnie trzy reklamy w górnej jednostce reklamowej i trzy reklamy w dolnej.
 3. Możesz mieć maksymalnie jedną jednostkę reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej na komórki widoczną dla użytkownika naraz.

Zasady dotyczące aplikacji mobilnych

 1. Reklamy stałe (reklamy umieszczone na stałe u góry lub u dołu aplikacji) są niedozwolone. 
 2. Reklamy na stronie aplikacji mobilnej (reklamy umieszczone na stronie w aplikacji mobilnej)
  Możesz umieścić maksymalnie trzy reklamy w wyszukiwarce niestandardowej w górnej jednostce reklamowej i trzy reklamy w dolnej. W dolnej jednostce reklamowej może być do czterech reklam w wyszukiwarce niestandardowej, jeśli na stronie nie ma górnej jednostki reklamowej.
 3. Możesz mieć maksymalnie jedną jednostkę reklam AdSense w wyszukiwarce niestandardowej dla aplikacji mobilnych widoczną dla użytkownika naraz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?