Melding

Ga naar Uw AdSense-pagina, waar u gepersonaliseerde informatie over uw account vindt om het maximale uit AdSense te halen.

Advertenties voor zoeken

Beleid voor aangepaste zoekadvertenties

Inleiding

Dit beleid is van toepassing op het gebruik van de services van AdSense voor zoeken (AdSense for Search, AFS) van Google via het protocol voor Aangepaste zoekadvertenties (Custom Search Ads, CSA).

Voor de duidelijkheid wordt voor de toepassing van deze richtlijnen het volgende aangenomen:

 • 'Advertenties' betekent de advertenties die worden geleverd door Google. Het verwijst niet naar advertenties (of andere advertentieproducten of -services) die niet door Google worden geleverd.
 • 'Content' betekent alles door u wordt weergegeven aan gebruikers, waaronder content van uitgevers, syndicatiecontent, content van gebruikers, organische zoekresultaten, advertenties (verstrekt door Google of derden) en links naar andere sites of apps.
 • Waar wordt aangegeven dat toestemming van Google vereist is, is deze vereiste alleen van toepassing op het gebruik van Google-services, waaronder advertenties die worden geleverd door Google.

Zorg dat uw gebruik van Google-services, waaronder content op property's waar Google-services zijn geïmplementeerd, voldoet aan deze beleidsregels. Google kan corrigerende maatregelen treffen voor niet-naleving, inclusief maar niet beperkt tot het volgende: (1) de levering van de Google-services opschorten, (2) vereisen dat u het gebruik of de implementatie van Google-services stopzet of wijzigt, of (3) hun rechten onder de toepasselijke Online Servicevoorwaarden van Google AdSense of een andere relevante overeenkomst tussen u en Google uitoefenen.

Beleid


Naast het Programmabeleid van Google AdSense zijn onderstaande aanvullende beleidsregels van toepassing op Aangepaste zoekadvertenties voor AdSense. U moet hiermee akkoord gaan als u aangepaste zoekadvertenties wilt gebruiken.

Deze beleidsregels zijn van toepassing op alle implementaties van aangepaste zoekadvertenties (voor desktop, mobiel internet en mobiele apps):

 1. De aan Google doorgegeven variabele van de zoekopdracht moet overeenkomen met de zoekintentie van de gebruiker
  Aangepaste zoekadvertenties mogen alleen worden gebruikt op pagina's met zoekresultaten die tot stand zijn gekomen op basis van een duidelijke zoekintentie van de gebruiker via een van deze 2 bronnen:
  • Een zoekopdracht die een gebruiker exact zo in een zoekvak heeft opgegeven en ingediend, zonder bewerking, aanpassing of filtering. Het zoekvak mag niet vooraf worden gevuld met zoektermen en uitgevers mogen geen links maken met vooraf gevulde zoektermen.
  • Een alternatieve zoekopdracht, zoals gedefinieerd in en volgens het Beleid van Google inzake alternatieve zoekopdrachten.
 2. Per gebruikersactie is slechts 1 verzoek voor aangepaste zoekadvertenties toegestaan
  U mag per gebruikersactie maar 1 verzoek voor aangepaste zoekadvertenties indienen. Een gebruikersactie is bijvoorbeeld een klik door de gebruiker of een scrollbeweging waardoor asynchroon meer zoekresultaten worden geladen.
 3. Aard van doorzoekbare content
  Zoals beschreven in het Programmabeleid van AdSense mag uw zoekbare content niet bestaan uit auteursrechtelijk beschermde content of uit content die in strijd is met onze richtlijnen voor sitecontent.
 4. Code mag alleen worden gebruikt op pagina's met zoekresultaten
  Advertentieblokken mogen alleen op pagina's met zoekresultaten worden geplaatst.
 5. Advertenties moeten duidelijk herkenbaar zijn als advertenties en moeten duidelijk te onderscheiden zijn van zoekresultaten
 6. Geen beloning voor zoekopdrachten
  U mag gebruikers niet belonen als ze advertenties bekijken of zoekopdrachten uitvoeren.
 7. Advertenties mogen alleen worden getoond op pagina's met zoekresultaten
  Advertenties zijn bedoeld als aanvulling op de zoekresultaten die uw site retourneert en niet als vervanging.
 8. Partners mogen aangepaste zoekadvertenties niet aanvullen met advertenties van AdSense voor content, Google Ad Manager en/of AdMob
  Het is niet toegestaan om binnen een plaatsing verschillende verzoektypen te combineren. Zo mogen resultaten voor aangepaste zoekadvertenties niet worden aangevuld met andere Google-advertenties, bijvoorbeeld van AdSense voor content, Google Ad Manager of AdMob. Het is ook niet toegestaan om voor dezelfde plaatsing afwisselend verschillende verzoektypen te hanteren. U mag bijvoorbeeld niet in sommige weergaven aangepaste zoekadvertenties voor AdSense gebruiken en in andere weergaven advertenties van AdSense voor content, Google Ad Manager of AdMob.
 9. U mag aangepaste zoekadvertenties niet plaatsen op pagina's waarop in andere advertentieblokken tegelijkertijd ook Google Ads-tekstadvertenties worden getoond.

 10. Aantal advertenties in verhouding tot het aantal organische resultaten
  Het aantal advertenties mag niet hoger zijn dan het aantal zoekresultaten voor de zoekopdracht van de gebruiker.

 11. Tenzij schriftelijk goedgekeurd door Google, mogen aangepaste zoekadvertenties niet worden geïmplementeerd op pagina's met zoekresultaten waar de zoekresultaten grotendeels bestaan uit onderstaande elementen bestaan:

  • Video's
  • Afbeeldingen
  • Nieuwsverzameling
  • Mensen
  • Muziek
  • Content die afkomstig is uit een andere Google-service dan Programmeerbare zoekmachine (zoals de YouTube-API).

Specifiek beleid voor desktops

 1. Maximaal 3 advertentieblokken per pagina Elke pagina met zoekresultaten mag maximaal 3 advertentieblokken bevatten. Daarnaast mag u op de pagina ook 1 blok met links en 1 blok voor AdSense voor content of Ad Exchange plaatsen. Die mag u alleen instellen op weergave van een beeldadvertentie met plaatsingstargeting.

 2. Aantal advertenties in verhouding tot het aantal organische resultaten

  • Het aantal advertenties mag niet hoger zijn dan het aantal zoekresultaten voor de zoekopdracht van de gebruiker.
  • Boven of onder de zoekresultaten mogen maximaal vijf advertenties (in 1 advertentieblok) worden geplaatst. Bovendien mogen de advertenties niet meer dan een derde van de ruimte voor de zoekresultaten innemen (zonder te scrollen).
  • Naast de resultaten mogen maximaal acht advertenties (in advertentieblokken) worden geplaatst.

Specifiek beleid voor mobiel internet en tablets

 1. Maximaal 2 advertentieblokken per pagina
  U mag niet meer dan 1 verzoek voor aangepaste zoekadvertenties (CSA) voor mobiel indienen per pagina met resultaten. Elke pagina met zoekresultaten mag maximaal 2 aangepaste zoekadvertenties bevatten in mobiele advertentieblokken. Op het scherm mag telkens slechts één advertentieblok zichtbaar zijn.
 2. Het bovenste en onderste advertentieblok mogen beide maximaal 3 advertenties bevatten.
 3. Er mag voor de gebruiker slechts 1 aangepaste zoekadvertentie in een mobiel advertentieblok te zien zijn.

Specifiek beleid voor mobiele apps

 1. On frame-advertenties (advertenties die boven- of onderaan de app zijn vastgezet) zijn niet toegestaan.
 2. In-frame advertenties (advertenties die op een pagina in de mobiele app worden geplaatst)
  Het bovenste en onderste advertentieblok mogen beide maximaal 3 advertenties bevatten. Als er op de pagina geen bovenste advertentieblok aanwezig is, mag het onderste advertentieblok maximaal vier advertenties bevatten.
 3. Voor de gebruiker mag steeds maar 1 aangepaste zoekadvertentie in mobiele apps zichtbaar zijn.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
11617201883376241139