Aangepaste zoekadvertenties

Beleid inzake aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken

In aanvulling op het programmabeleid van Google AdSense gelden voor aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken de volgende bijkomende beleidsregels. U moet hiermee akkoord gaan om deel te kunnen nemen.

De volgende beleidsregels zijn van toepassing op alle implementaties van aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken (voor desktop, mobiel en mobiele apps):

 1. De aan Google doorgegeven variabele van de zoekopdracht moet overeenkomen met de zoekopdracht van de gebruiker
  Alle zoekopdrachten moeten afkomstig zijn van menselijke eindgebruikers die de gegevens rechtstreeks in een zoekvak invoeren. U moet alle zoekopdrachten als zodanig versturen, zonder ze te bewerken, aan te passen of te filteren. Er mogen geen zoekopdrachten als suggesties in het zoekvak worden geplaatst en uitgevers mogen geen links maken met suggesties voor zoektermen.
 2. Aard van doorzoekbare content
  Zoals is omschreven in het AdSense-programmabeleid, mag uw doorzoekbare content niet bestaan uit auteursrechtelijk beschermde content of uit content die in strijd is met onze richtlijnen voor sitecontent.
 3. De code mag uitsluitend op pagina's met zoekresultaten worden gebruikt
  Advertentieblokken voor aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken mogen alleen op pagina's met zoekresultaten worden geplaatst.
 4. Advertenties moeten duidelijk te onderscheiden zijn van zoekresultaten
  Aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken moeten altijd duidelijk kunnen worden onderscheiden van de zoekresultaten op de pagina. Dit betekent dat advertenties ondubbelzinnig en goed zichtbaar als zodanig moeten worden aangegeven. In aanvulling hierop kunt u ook gebruikmaken van deze aanbevolen technieken om advertenties te onderscheiden van zoekresultaten:

  • Gebruik voor de achtergrond van het advertentieblok een kleur die duidelijk contrasteert met de achtergrondkleur van de pagina.
  • Plaats een rand om het advertentieblok.
  • Plaats een dikke lijn tussen het advertentieblok en de zoekresultaten.
 5. Geen beloning voor zoekopdrachten
  U mag gebruikers niet belonen voor het weergeven van advertenties of het uitvoeren van zoekopdrachten.
 6. Aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken moeten op pagina's met zoekresultaten worden weergegeven
  Aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken zijn bedoeld als aanvulling op de zoekresultaten die uw site retourneert en niet als vervanging hiervan.
 7. Partners mogen aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken niet aanvullen met advertenties voor AdSense voor inhoud en/of AdMob-advertenties
  Het is niet toegestaan om binnen één plaatsing verschillende verzoektypen te combineren. Zo mogen resultaten voor aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken niet worden aangevuld met resultaten voor AdSense voor inhoud of AdMob. Het is evenmin toegestaan om voor dezelfde plaatsing afwisselend verschillende verzoektypen te hanteren. U mag bijvoorbeeld niet in sommige weergaven aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken gebruiken en in andere weergaven advertenties voor AdSense voor inhoud of AdMob-advertenties.
 8. U mag aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken niet plaatsen op pagina's waarop in andere advertentieblokken tegelijkertijd ook AdWords-tekstadvertenties worden weergegeven.

 9. Aantal advertenties in verhouding tot het aantal organische resultaten
  Het aantal advertenties mag niet hoger zijn dan het aantal zoekresultaten voor de zoekopdracht van de gebruiker.

 10. Tenzij schriftelijk goedgekeurd door Google, mogen aangepaste advertenties voor zoeken niet worden geïmplementeerd op pagina's met zoekresultaten waar de zoekresultaten grotendeels bestaan uit het volgende:

  • Video's
  • Afbeeldingen
  • Nieuwsverzameling
  • Mensen
  • Muziek
  • Content die afkomstig is uit een andere Google-service dan de engine voor Google Aangepast zoeken (zoals de YouTube-API).

Specifiek beleid voor desktops

 1. Maximaal drie advertentieblokken per pagina Elke pagina met zoekresultaten mag maximaal drie advertentieblokken voor aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken bevatten. Daarnaast mag u op de pagina ook één blok met links en één blok voor AdSense voor inhoud of Ad Exchange plaatsen. Deze mogen alleen zijn ingesteld op weergave van een beeldadvertentie met plaatsingstargeting.

 2. Aantal advertenties in verhouding tot het aantal organische resultaten

  • Het aantal advertenties mag niet hoger zijn dan het aantal zoekresultaten voor de zoekopdracht van de gebruiker.
  • Boven of onder de zoekresultaten mogen maximaal vijf advertenties (in één advertentieblok) worden geplaatst. Bovendien mogen de advertenties niet meer dan een derde van de ruimte voor de zoekresultaten innemen (zonder te scrollen).
  • Naast de resultaten mogen maximaal acht advertenties (in advertentieblokken) worden geplaatst.

Specifiek beleid voor mobiel internet en tablets

 1. Maximaal twee advertentieblokken per pagina
  Per pagina waarop zoekresultaten worden weergegeven, mag u niet meer dan één verzoek voor aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken op mobiel internet indienen. Elke pagina met zoekresultaten mag maximaal twee advertentieblokken voor aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken op mobiel internet bevatten. Op het scherm mag telkens slechts één advertentieblok zichtbaar zijn.
 2. Het bovenste en onderste advertentieblok mogen beide maximaal drie advertenties bevatten.
 3. Voor de gebruiker mag er steeds maar één advertentieblok voor aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken op mobiel internet zichtbaar zijn.

Specifiek beleid voor mobiele apps

 1. Per gebruikersactie (zoals een scrolbeweging of een klik op een link) is slechts één verzoek voor AdSense voor zoeken toegestaan.
  In mobiele apps kunt u per gebruikersactie waarvoor resultaten voor aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken in mobiele apps worden weergegeven, slechts één verzoek voor aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken in mobiele apps indienen. Als op uw pagina met zoekresultaten oneindig scrollen is geïmplementeerd, wordt een scrolbeweging van een gebruiker die asynchroon laden van meerdere zoekresultaten initieert, beschouwd als een door de gebruiker geïnitieerde actie en kunt u een verzoek indienen voor meer advertenties.
 2. On-frame-advertenties (advertenties die zijn vastgezet aan de boven- of onderkant van de app) zijn niet toegestaan. 
 3. In-frame-advertenties (advertenties die op een pagina in de mobiele app worden geplaatst)
  Het bovenste en onderste advertentieblok mogen maximaal drie aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken bevatten. Als er op de pagina geen bovenste advertentieblok aanwezig is, mag het onderste advertentieblok maximaal vier aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken bevatten.
 4. Voor de gebruiker mag er steeds maar één advertentieblok voor aangepaste advertenties voor AdSense voor zoeken in mobiele apps zichtbaar zijn.
 5. U mag in dezelfde mobiele app geen gebruik maken van zowel on-frame-advertenties als in-frame-advertenties.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?