Oznámení

Nezapomeňte navštívit stránku Vaše AdSense. Najdete na ní personalizované informace o svém účtu, které vám pomohou službu AdSense lépe využívat.

Reklamy pro vyhledávání

Zásady pro reklamy ve vlastním vyhledávání

Úvod

Tyto zásady se vztahují na používání služeb Google AdSense pro vyhledávání (AFS) prostřednictvím protokolu reklam ve vlastním vyhledávání (CSA).

Pro ujasnění a účely těchto zásad:

 • „Reklamami“ se rozumí reklamy poskytované společností Google. Nejedná se o reklamy (nebo jiné reklamní produkty či služby), které nejsou poskytovány společností Google.
 • „Obsah“ znamená vše, co je uživatelům prezentováno, včetně obsahu generovaného majitelem stránek, syndikovaného obsahu, obsahu vytvářeného uživateli, výsledků organického vyhledávání, reklam (poskytovaných Googlem nebo třetími stranami) a odkazů na další weby nebo aplikace.
 • Pokud bylo uvedeno, že je nutné schválení společností Google, tento požadavek se vztahuje pouze na používání služeb Google, včetně reklam poskytovaných společností Google.

Musíte zajistit, aby vaše používání služeb Google, včetně veškerého obsahu ve službách, kde jsou implementovány služby Google, splňovalo tyto zásady. V případě nedodržení těchto předpisů může společnost Google přijmout nápravná opatření, mimo jiné včetně těchto kroků: 1) pozastavení poskytování služeb Google, 2) požadavku, abyste zastavili nebo upravili používání nebo implementaci služeb Google, nebo 3) uplatnění svých práv podle příslušných online smluvních podmínek služby Google AdSense nebo jiné relevantní smlouvy mezi vámi a společností Google.

Zásady


Kromě programových zásad služby Google AdSenses, platí pro reklamy AdSense pro vlastní vyhledávání (CSA) ještě následující doplňkové zásady, s nimiž musíte souhlasit. Jinak nemůžete službu AdSense používat.

Na všechny implementace reklam ve vlastním vyhledávání (na stolních počítačích, v mobilech i v mobilních aplikacích) se vztahují tyto zásady:

 1. Proměnná dotazu předaná Googlu musí odpovídat záměru vyhledávání uživatele
  Reklamy ve vlastním vyhledávání lze používat pouze na stránkách s výsledky vyhledávání, které se zobrazily na základě jasného záměru vyhledávání uživatele pocházejícího z jednoho ze dvou zdrojů:
  • Vyhledávací dotaz, který uživatel přímo zadal do vyhledávacího pole a pak odeslal – bez úprav, změn nebo filtrování. Vyhledávací pole nesmí být předvyplněno hledanými výrazy a majitelé obsahu nesmí vytvářet odkazy s předem vyplněnými vyhledávacími dotazy.
  • Alternativní vyhledávací dotaz, který odpovídá zásadám společnosti Google pro alternativní vyhledávací dotazy.
 2. Na jednu akci uživatele je povolena pouze jedna žádost o reklamu ve vlastním vyhledávání
  Nesmíte poslat být více než jednu žádost o reklamu ve vlastním vyhledávání na jednu akci uživatele. Akcí uživatele může být kliknutí nebo posunutí, které zahájí asynchronní načítání dalších výsledků vyhledávání.
 3. Povaha prohledávatelného obsahu
  Jak je uvedeno v programových zásadách AdSense, prohledávatelný nesmí být obsah chráněný autorskými právy ani obsah, který porušuje naše pravidla pro obsah webu.
 4. Kód lze použít pouze na stránkách s výsledky vyhledávání
  Reklamní jednotky lze umisťovat pouze na stránky s výsledky vyhledávání.
 5. Reklamy musí být jasně identifikovány a odděleny od výsledků vyhledávání
 6. Zákaz pobídek k vyhledávání
  Za zhlédnutí reklam a provádění vyhledávání nesmíte uživatelům slibovat odměnu.
 7. Reklamy by se měly zobrazovat na stránkách s výsledky vyhledávání
  Reklamy mají doplňovat výsledky vyhledávání, které web vygeneruje, a nesmí vystupovat jako výsledky samotné.
 8. Partneři nesmí namísto reklam ve vlastním vyhledávání použít jako záložní reklamy AdSense pro obsah (AFC), reklamy Google Ad Manager ani reklamy AdMob
  V rámci jednoho umístění není povoleno kombinovat různé typy žádostí, např. místo reklam ve vlastním vyhledávání použít jako záložní reklamy AdSense pro obsah, reklamy Google Ad Manager nebo reklamy AdMob. Není povoleno ani střídat typy žádostí pro stejné umístění, např. pro některá zobrazení použít reklamy ve vlastním vyhledávání AdSense a pro jiná zobrazení reklamy AdSense pro obsah, reklamy Google Ad Manager nebo reklamy AdMob.
 9. Reklamy ve vlastním vyhledávání nesmíte umisťovat na stránku, která současně zobrazuje textové reklamy Google Ads vyžádané jinými jednotkami.

 10. Počet reklam ve vztahu k organickým výsledkům
  Reklam nesmí být více než výsledků vyhledávání, které se uživateli po zadání vyhledávacího dotazu zobrazí.

 11. Pokud to společnost Google písemně neschválí, není dovoleno implementovat reklamy ve vlastním vyhledávání na stránkách s výsledky vyhledávání, kde významnou část výsledků tvoří:

  • videa,
  • obrázky,
  • agregace zpráv,
  • lidé,
  • hudba,
  • obsah pocházející z libovolné služby Google jiné než je programovatelný vyhledávač Google (např. YouTube API).

Zásady pro stolní počítače

 1. Maximálně tři reklamní jednotky na stránce. Na stránce s výsledky vyhledávání se mohou zobrazit nejvýše tři reklamní jednotky. Spolu s nimi můžete zobrazit jednu odkazovou jednotku a jednu reklamu AdSense pro obsah nebo jednotku Ad Exchange obsahující pouze grafickou reklamu cílenou na umístění.

 2. Počet reklam ve vztahu k organickým výsledkům

  • Reklam nesmí být více než výsledků vyhledávání, které se uživateli po zadání vyhledávacího dotazu zobrazí.
  • Maximálně pět reklam (jedna jednotka) nad nebo pod výsledky vyhledávání; plocha pokrytá reklamami by neměla být větší než jedna třetina plochy výsledků vyhledávání bez posouvání stránky.
  • Po straně vedle výsledků vyhledávání maximálně osm reklam.

Zásady pro mobilní weby a tablety

 1. Maximálně dvě reklamní jednotky na stránce
  U mobilních webů je na jednu stránku s výsledky vyhledávání povolena pouze jedna žádost o reklamu ve vlastním vyhledávání. Na stránce s výsledky vyhledávání je možné zobrazit maximálně dvě reklamní jednotky ve vlastním vyhledávání pro mobily. Na obrazovce však nesmí být nikdy v jednu chvíli vidět více než jedna reklamní jednotka.
 2. V horní i dolní reklamní jednotce lze zobrazit maximálně tři reklamy.
 3. Na mobilním webu smí uživatel v jednu chvíli vidět maximálně jednu reklamu ve vlastním vyhledávání pro mobily.

Zásady pro mobilní aplikace

 1. Reklamy na rámci (pevně umístěné v horní nebo spodní části aplikace) nejsou povoleny. 
 2. Reklamy v rámci (umístěné na stránce uvnitř mobilní aplikace)
  V horní i dolní reklamní jednotce lze zobrazit maximálně tři reklamy. Pokud se na stránce reklamní jednotka v horní části nevyskytuje, můžete mít v jednotce ve spodní části až čtyři reklamy.
 3. Na mobilním webu smí uživatel v jednu chvíli vidět maximálně jednu reklamní jednotku ve vlastním vyhledávání pro mobilní aplikace.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Vaše stránka AdSense

Představujeme vám stránku AdSense: nový zdroj, kde můžete najít personalizované informace a nové příležitosti ve vašem účtu, které vám pomohou úspěšně používat službu AdSense.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka