การบังคับใช้นโยบาย

แก้ไขปัญหาในศูนย์นโยบายที่อาจส่งผลต่อการแสดงโฆษณา

ศูนย์นโยบายแสดงการบังคับใช้ในปัจจุบันทั้งหมดบนเว็บไซต์ ซึ่งอาจบล็อกโฆษณาทั้งหมด (เช่น "การแสดงโฆษณาที่ปิดใช้") หรือจำกัดไม่ให้ผู้ลงโฆษณาบางรายเสนอราคาในพื้นที่โฆษณา (เช่น "ความต้องการที่จำกัด")

คุณอาจได้รับการบังคับใช้เนื่องจากปัญหาต่างๆ ในเนื้อหา ดังนี้

 • การละเมิดนโยบายที่ต้องแก้ไข การละเมิดนโยบายมีผลบังคับใช้ด้วย "การแสดงโฆษณาที่ปิดใช้" หรือ "ความต้องการที่จำกัด"
 • ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาไม่ใช่การละเมิดนโยบาย จึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเนื้อหาหรือคำขอโฆษณา อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่มีข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับ "ความต้องการที่จำกัด"
เคล็ดลับ: โปรดตรวจสอบคอลัมน์ "ต้องแก้ไข" ในศูนย์นโยบายเพื่อดูว่าคุณต้องดำเนินการกับการบังคับใช้หรือไม่ คอลัมน์จะมีข้อความ "ใช่" หากการบังคับใช้เกิดจากการละเมิดนโยบาย และจะมีข้อความ "ไม่" หากเป็นข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา

บทความนี้ประกอบด้วย

กรองและดาวน์โหลดการละเมิดนโยบาย

คุณใช้ตัวเลือกตัวกรองและการดาวน์โหลดในศูนย์นโยบายได้เพื่อหาและจัดการการละเมิดนโยบายและข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาตามที่แสดงด้านล่างนี้

 • คลิกตัวกรอง  เพื่อดูเพียงบางเว็บไซต์ บางสถานะของเว็บไซต์ หรือวันที่บังคับใช้บางวันเท่านั้น
 • คลิกดาวน์โหลด Download เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ CSV ของทุกหน้าเว็บหรือทุกส่วนที่มีการละเมิดสำหรับทุกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์แต่ละแห่ง

ปัญหาระดับเว็บไซต์ ส่วน และหน้าเว็บ

หากได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเว็บไซต์ ส่วนของเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บ โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและสิ่งที่ต้องดำเนินการ

การละเมิดนโยบาย

หากคอลัมน์ "ต้องแก้ไข" มีข้อความ "ใช่" หมายความว่าหนึ่งในเว็บไซต์ ส่วนของเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บนั้นไม่เป็นไปตามนโยบายโปรแกรม ดังนั้นระบบจึงมีการบังคับใช้ หากมีการบังคับใช้ในหน้าใด แสดงว่าหน้านั้นละเมิดนโยบายอยู่ และหากมีการบังคับใช้กับเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ แสดงว่ามีเว็บไซต์หลายหน้าหรือส่วนของเว็บไซต์ที่ละเมิดนโยบายอยู่ เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ คุณควรตรวจสอบบางส่วนของเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ทั้งหมด และเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามนโยบายของเรา

หลังจากที่จัดการกับการละเมิดนโยบายในเว็บไซต์ ส่วนของเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บแล้ว คุณจึงส่งคำขอให้ตรวจทานได้ หรือหากต้องการหยุดแสดงโฆษณาในเว็บไซต์ บางส่วนของเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บที่ละเมิดนโยบาย ก็ให้นำโค้ดโฆษณา AdSense ออกจากเว็บไซต์ บางส่วนเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บเหล่านั้น การละเมิดนโยบายจะถูกนำออกจากศูนย์นโยบายโดยอัตโนมัติภายใน 7-10 วัน สำหรับโฆษณาอัตโนมัติ: เพิ่มการยกเว้นหน้าใหม่ แล้วป้อน URL ของหน้าที่ไม่ต้องการให้ปรากฏโฆษณา

ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา

หากคอลัมน์ "ต้องแก้ไข" มีข้อความ "ไม่" หมายความว่าเว็บไซต์มีเนื้อหาที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณา Google แม้ว่าจะเลือกสร้างรายได้จากเนื้อหาประเภทนี้ได้ แต่คุณอาจได้รับโฆษณาลดลงเนื่องจากที่มาของโฆษณาบางแห่งจะเสนอราคาไม่ได้

หากแก้ไขข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาข้อใดๆ ในเว็บไซต์ บางส่วนของเว็บไซต์ หรือหน้าเว็บแล้ว คุณจึงจะส่งคำขอให้ตรวจทานได้ หรือหากต้องการหยุดแสดงโฆษณาบนหน้าเว็บ ก็ให้นำโค้ดโฆษณา AdSense ออกจากหน้าเว็บ แล้วเราจะนำหน้าเว็บเหล่านั้นออกจากศูนย์นโยบายภายใน 7-10 วันโดยอัตโนมัติ สำหรับโฆษณาอัตโนมัติ ให้คุณสร้างกลุ่ม URL ใหม่ โดยเลือกหน้าเว็บที่ต้องการหยุดแสดงโฆษณา แล้วไม่ต้องเลือกช่องรูปแบบโฆษณาใดๆ

คำเตือน (เว็บไซต์เท่านั้น)

คำเตือนหมายความว่าเว็บไซต์ของคุณอย่างน้อย 1 เว็บไซต์ไม่เป็นไปตามนโยบายโปรแกรมของ AdSense ในการแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย หน้าเว็บบางหน้าอาจมีการบังคับใช้การจำกัดการแสดงโฆษณาในระดับหน้าเว็บหรือส่วนของเว็บไซต์อีกด้วย

หากคุณไม่ทำการเปลี่ยนแปลง Google อาจดำเนินการเพิ่มเติมในเว็บไซต์หรือบัญชีดังกล่าว

การส่งคำขอให้ตรวจทาน

หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้ไม่ละเมิดนโยบายและ/หรือเปลี่ยนแปลงส่วนที่ไม่บังคับซึ่งมีข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาแล้ว คุณจึงส่งคำขอให้ตรวจทานเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าคุณส่งคำขอให้ตรวจทานในแต่ละเดือนได้ในจำนวนจำกัด

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างและเนื้อหาจากบุคคลที่สามบนหน้าเว็บ (เช่น ความคิดเห็นของผู้ใช้ การแนะนำเนื้อหา และโฆษณา) เพื่อให้มั่นใจว่าได้นำเนื้อหาที่ละเมิดออกทั้งหมดแล้ว
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
 2. คลิกบัญชี จากนั้น ศูนย์นโยบาย
 3. ค้นหาแล้วคลิกเว็บไซต์ที่มีการบังคับใช้ในส่วน "เว็บไซต์ที่มีการบังคับใช้"
 4. คลิกลูกศรชี้ลง ลูกศรลง เพื่อเปิดดูการบังคับใช้โดยละเอียด
 5. คลิกส่งคำขอให้ตรวจทาน
 6. กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย แล้วคลิกส่งคำขอให้ตรวจทาน

  โดยปกติแล้ว เราจะตรวจทานเว็บไซต์ภายใน 1 สัปดาห์ แต่บางครั้งก็อาจใช้เวลานานกว่านั้น จากนั้นเราอาจนำการบังคับใช้ออก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลของการตรวจทาน หากพบปัญหาอื่นๆ Google จะอัปเดตศูนย์นโยบายและการบังคับใช้ให้ทราบตามกรณีที่เจอ

การบังคับใช้ระดับบัญชี

จำกัดการแสดงโฆษณา

"จำกัดการแสดงโฆษณา" หมายความว่า Google ได้จำกัดจำนวนโฆษณาที่บัญชี AdSense ของคุณจะแสดงได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดการแสดงโฆษณา

การระงับ

หากถูกระงับ นั่นหมายความว่าบัญชีได้ละเมิดนโยบายโปรแกรมของ AdSense อย่างน้อย 1 รายการ ในระหว่างที่บัญชีถูกระงับ เราขอแนะนำให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ไม่ถูกต้อง ค้นหาและบล็อกการเข้าชมที่น่าสงสัย รวมถึงวางมาตรการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าชมโฆษณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาบัญชีให้อยู่ในสถานะดี

เราจะไม่แสดงโฆษณาในช่วงที่บัญชีถูกระงับ รวมถึงจะระงับการชำระเงินของคุณ และยังอาจหักรายได้ล่าสุดออกจากบัญชีเพื่อคืนให้ผู้ลงโฆษณาอีกด้วย เมื่อสิ้นสุดช่วงที่บัญชีถูกระงับ เราจะเปิดใช้การแสดงโฆษณาให้ใหม่โดยอัตโนมัติ ยกเลิกการระงับการชำระเงิน และตรวจสอบบัญชีของคุณว่าปฏิบัติตามนโยบายหรือไม่ โปรดทราบว่าคุณส่งคำขอให้ตรวจสอบการระงับบัญชีไม่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การระงับบัญชีเนื่องจากการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องหรือเหตุผลด้านนโยบาย

หากเราพบปัญหาอื่นเพิ่มเติม ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงที่บัญชีถูกระงับหรือหลังจากที่สิ้นสุดการระงับแล้ว เราอาจปิดบัญชีเป็นการถาวร

คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้พร็อพเพอร์ตี้เป็นไปตามนโยบายโปรแกรมอยู่เสมอ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์และหน้าเว็บของคุณเป็นประจำเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผล

การละเมิดอาจเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และหน้าเว็บที่ใช้ผลิตภัณฑ์หลายรายการ แต่ละปัญหาจะมีรายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดนั้นเพื่อช่วยให้แก้ไขปัญหาได้

 • AdSense สำหรับเนื้อหา
 • AdSense for Video
 • AdSense for Games

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศูนย์นโยบาย

ด้านล่างนี้คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับศูนย์นโยบาย

ฉันลบโค้ดโฆษณา AdSense ออกแล้ว เหตุใดจึงยังเห็นการละเมิดระดับหน้าเว็บในศูนย์นโยบายอีก

ระบบอาจใช้เวลาถึง 1 สัปดาห์ในการตรวจสอบหน้าเว็บของคุณอีกครั้ง เมื่อเรายืนยันแล้วว่าไม่มีโค้ดโฆษณา AdSense หลงเหลืออีก การละเมิดระดับหน้าเว็บจะหายไปจากศูนย์นโยบาย

เหตุใดฉันจึงขอให้มีการตรวจสอบการละเมิดระดับหน้าเว็บไม่ได้

มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้คุณขอให้มีการตรวจสอบการละเมิดระดับหน้าเว็บไม่ได้

 • คุณมีการตรวจสอบถึงขีดจำกัดสูงสุดต่อเดือนแล้ว
 • คุณมีการตรวจสอบที่อยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับหน้าเว็บนั้นอยู่แล้ว
 • เป็นการละเมิดนโยบายประเภทที่คุณขอให้มีการตรวจสอบในศูนย์นโยบายไม่ได้ เช่น การละเมิดนโยบายเรื่องลิขสิทธิ์และมัลแวร์ในบางกรณีจะมีกระบวนการตรวจทานแยกต่างหาก คุณขอยื่นเรื่องโต้แย้งได้ที่นี่หากเนื้อหาของคุณถูกนำออกเนื่องจากมีการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม Digital Millennium Copyright Act สำหรับการละเมิดเรื่องมัลแวร์ โปรดไปที่ Google Search Console เพื่อส่งคำขอให้ตรวจสอบ

เหตุใดการตรวจสอบสำหรับการละเมิดระดับหน้าเว็บจึงถูกยกเลิก

เรายกเลิกการตรวจสอบเนื่องจากผู้ตรวจสอบของเราเข้าถึงหน้าเว็บไม่ได้ หรือเนื่องจากไม่มีโค้ดโฆษณา AdSense ในหน้าเว็บของคุณแล้ว ในการตรวจสอบหน้าเว็บ เราจำเป็นต้องให้หน้าเว็บเข้าถึงได้และมีโค้ดโฆษณา AdSense

หากฉันมีการละเมิดระดับหน้าเว็บ ฉันจะเห็นการแจ้งเตือนสีแดงในหน้าแรกของ AdSense หรือไม่

ไม่ แต่คุณตรวจสอบการละเมิดระดับหน้าเว็บทั้งหมดในศูนย์นโยบายได้ นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลหากคุณมีการละเมิดระดับหน้าเว็บ

ความแตกต่างระหว่างอีเมลรายงานนโยบาย AdSense กับอีเมลนโยบาย AdSense อื่นๆ คืออะไร

อีเมลรายงานนโยบาย AdSense จะครอบคลุมเฉพาะการละเมิดและการบังคับใช้ระดับหน้าเว็บเท่านั้น ระบบจะส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายระดับเว็บไซต์และระดับบัญชีให้ทางอีเมลแยกต่างหาก

ศูนย์นโยบายจะแสดงหน้าเว็บทั้งหมดที่พบว่าละเมิดนโยบายโปรแกรมของ Google หรือไม่

ไม่ใช่ ศูนย์นโยบายแสดงหน้าเว็บที่มีการละเมิดและสร้างคำขอโฆษณาในช่วง 7-10 วันที่ผ่านมา หน้าเว็บบางหน้า (เช่น หน้าที่มีการเข้าชมรายวันต่ำมาก) จะไม่ปรากฏในศูนย์นโยบาย คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้พร็อพเพอร์ตี้เป็นไปตามนโยบายโปรแกรมอยู่เสมอ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์และหน้าเว็บของคุณเป็นประจำเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว