การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

นโยบาย

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการแสดงโฆษณา

ใช้ศูนย์นโยบายเพื่อช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อการแสดงโฆษณา เมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว คุณอาจขอรับการตรวจสอบเว็บไซต์ได้

ข้ามไปที่พิจารณาสาเหตุของปัญหา | ขอรับการตรวจสอบ | สถานะการตรวจสอบ

พิจารณาสาเหตุของปัญหา

หากต้องการเริ่มจัดการปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ ให้คลิกแก้ไขในคอลัมน์ "การดําเนินการ" ซึ่งจะนำคุณไปยังหน้ารายละเอียดของปัญหา พร้อมให้คําอธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่เราพบในเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งรวมถึงกรณีที่คำขอโฆษณามาจากหน้าเว็บที่คุณได้ฝังไว้ในเว็บไซต์ที่มีปัญหา โปรดอ่านคําอธิบายโดยละเอียดเพื่อพิจารณาสิ่งที่ต้องแก้ไขในเว็บไซต์

เคล็ดลับ: วิธีดูภาพหน้าจอ

ภาพหน้าจอไฮไลต์ตัวอย่างปัญหาเกี่ยวกับนโยบายที่พบในหน้าเว็บของคุณ ซึ่งจะช่วยในการทำความเข้าใจและระบุปัญหาเหล่านี้ หากต้องการดูภาพหน้าจอ ให้คลิก เลือกรูปภาพ ในคอลัมน์ "ภาพหน้าจอ"

โปรดทราบว่ามีเฉพาะการละเมิดนโยบายเท่านั้นที่ต้องได้รับการแก้ไข ในส่วนข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณาไม่จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เนื้อหาที่มีข้อจํากัดของผู้เผยแพร่โฆษณาจะได้รับการจํากัดการแสดงโฆษณา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของปัญหาและสถานะการแสดงโฆษณา

หากคุณยังไม่เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา โปรดดูที่ส่วนนโยบายในศูนย์ช่วยเหลือของ AdSense หรือเข้าไปที่ชุมชนความช่วยเหลือของ Google AdSense

เคล็ดลับ: จัดลําดับความสําคัญของปัญหา

หากคุณมีเว็บไซต์จํานวนมากที่มีปัญหา ให้ลองใช้ตัวกรองในศูนย์นโยบายเพื่อช่วยจัดลําดับความสําคัญของเว็บไซต์ที่ต้องแก้ไขก่อน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกรองเว็บไซต์ที่มีคําขอโฆษณาที่ได้รับผลกระทบจำนวนสูงสุดได้ หรือกรองเว็บไซต์ทั้งหมดที่มีการปิดการแสดงโฆษณา ซึ่งเป็นการบังคับใช้ในระดับที่เข้มงวดที่สุด

นอกจากนี้ คุณยังกรองปัญหาที่ต้องแก้ไขทั้งหมดเพื่อช่วยคุณจัดลําดับความสําคัญได้อีกด้วย ปัญหาที่ต้องแก้ไขได้แก่ การละเมิดนโยบายที่ต้องได้รับการจัดการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ศูนย์นโยบาย

Resolving Policy Issues

ขอรับการตรวจสอบ

หลังจากได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายและ/หรือเปลี่ยนแปลงส่วนที่ไม่บังคับสำหรับข้อจำกัดของผู้เผยแพร่โฆษณาแล้ว คุณสามารถส่งคำขอรับการตรวจสอบเว็บไซต์ได้

หมายเหตุ: คุณต้องขอรับการตรวจสอบสําหรับแต่ละเว็บไซต์ที่มีการบังคับใช้นโยบายในศูนย์นโยบาย เพื่อให้มีการแสดงโฆษณาในเว็บไซต์นั้นต่อไป

วิธีขอรับการตรวจสอบเว็บไซต์

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกศูนย์นโยบาย
  3. คลิกแก้ไขข้างเว็บไซต์ที่คุณต้องการให้มีการตรวจสอบ
  4. ในส่วน "ปัญหาที่พบ" ให้คลิกขอรับการตรวจสอบ
    หมายเหตุ: ปุ่มขอรับการตรวจสอบจะใช้งานไม่ได้ หากเราได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของคุณและปฏิเสธหลายครั้งแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ ตรวจสอบวันที่ที่ระบุเพื่อดูเวลาที่คุณสามารถขอรับการตรวจสอบเว็บไซต์อีกครั้ง
  5. ตรวจสอบข้อมูลในกล่องโต้ตอบ จากนั้นอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโปรแกรม หรืออธิบายสาเหตุที่คุณคิดว่าอาจไม่ใช่การละเมิด
  6. ทำเครื่องหมายในช่องเพื่อยืนยันว่าคุณพร้อมให้เราตรวจสอบแล้ว
  7. คลิกขอรับการตรวจทาน

สถานะการตรวจสอบ

ตรวจสอบคอลัมน์ "สถานะ" ในศูนย์นโยบายเพื่อดูข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการตรวจสอบ หากสถานะคือระหว่างตรวจสอบ แสดงว่าเว็บไซต์อยู่ระหว่างการตรวจสอบและยังไม่มีข้อสรุป

หากการตรวจสอบถูกปฏิเสธ คุณจะได้รับแจ้งผ่านทางอีเมลและในส่วน "ปัญหาที่พบ" ตรวจสอบรายละเอียดการละเมิดนโยบายอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องในเว็บไซต์แล้ว เมื่อคุณได้ตรวจสอบนโยบายอีกครั้งและทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม คุณจะขอรับการตรวจสอบอีกครั้งได้

หากการตรวจสอบสำเร็จ เราจะนำการบังคับใช้ออกจากศูนย์นโยบาย และคุณจะได้รับแจ้งผ่านทางอีเมล

Checking Issue Status in the Policy Center

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
17343128967285429127
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
157