Avisering

Kom ihåg att besöka Din AdSense-sida där du hittar anpassad information om ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Policyer

Åtgärda policyproblem som påverkar annonsvisning (beta)

Använd Policycenter för att snabbt och effektivt åtgärda problem som påverkar annonsvisningen. När du har åtgärdat problemet kan du begära granskning av din webbplats.

Hoppa till: Ta reda på orsaken till problemet | Begär granskning | Granskningsstatus

Ta reda på orsaken till problemet

Börja med att klicka på Åtgärda i kolumnen Åtgärd. Då öppnas sidan med information om problemet, där du hittar en beskrivning av problemet på din webbplats. Detta gäller även annonsbegäranden från dina sidor som du har bäddat in på webbplatserna med problem. Läs igenom beskrivningen noga för att avgöra vad som behöver åtgärdas på webbplatsen.

Tips! Så här visar du skärmbilder

Skärmbilderna visar exempel på policyproblem som vi hittat på dina sidor. De kan hjälpa dig att förstå och identifiera problemen. Klicka på Välj bild i kolumnen Skärmbilder om du vill se en skärmbild.

Kom ihåg att endast policyöverträdelser måste åtgärdas. Det är inte nödvändigt att åtgärda begränsningar för utgivare, men innehåll med utgivarbegränsningar omfattas av begränsad annonsvisning. Läs mer om olika typer av problem och annonsvisningsstatusar.

Om du ändå inte förstår orsaken till problemet kan du läsa policyavsnittet i hjälpcentret för AdSense eller besöka hjälpforumet för Google AdSense.

Tips! Prioritera problemen

Om du har många webbplatser med problem kan du överväga att använda filtren i Policycenter för att prioritera vilka webbplatser som behöver åtgärdas först. Du kan till exempel filtrera på webbplatser med flest påverkade annonsförfrågningar eller på alla webbplatser med inaktiverad annonsvisning, vilket är den allvarligaste åtgärden.

Du kan även filtrera på alla problem av typen Åtgärd krävs för att lättare prioritera dina åtgärder. Problem av typen Åtgärd krävs är policyöverträdelser som måste åtgärdas. Läs mer om hur du använder Policycenter.

Resolving Policy Issues

Begära granskning

När du har gjort de ändringar som krävs vid en policyöverträdelse och/eller valfria ändringar vid en utgivarbegränsning kan du begära granskning av din webbplats.

Obs! Du måste begära granskning av varje enskild webbplats med policyöverträdelser i Policycenter för att annonsvisningen ska fortlöpa på webbplatsen.

Så här begär du granskning av din webbplats:

  1. Logga in på ditt AdSense-konto.
  2. Klicka på Policycenter.
  3. Klicka på Åtgärda vid webbplatsen som du vill begära granskning av.
  4. Klicka på Begär granskning i avsnittet Problem hittades.
    Obs! Knappen Begär granskning är inaktiv om webbplatsen har granskats och avvisats flera gånger nyligen. Kontrollera det angivna datumet för att ta reda på när du kan begära en ny granskning av webbplatsen.
  5. Läs informationen i dialogrutan och beskriv vilka ändringar du har gjort för att följa programpolicyerna eller förklara varför du anser att överträdelsen inte är relevant.
  6. Bekräfta att du är redo för granskning genom att markera kryssrutan.
  7. Klicka på Begär granskning.

Granskningsstatus

Kontrollera kolumnen Status i Policycenter för att se information om granskningen. Om statusen är Undergår granskning granskas webbplatsen för närvarande och ett beslut har inte fattats ännu.

Om granskningen avvisas får du ett meddelande via e-post och i avsnittet Problem hittades. Läs igenom informationen om policyöverträdelsen igen så att du gör rätt ändringar på din webbplats. När du har granskat policyerna på nytt och gjort ändringar kan du begära ny granskning.

Om webbplatsen godkänns vid granskningen tas åtgärden bort från Policycenter och du får ett meddelande via e-post.

Checking Issue Status in the Policy Center

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
true
Din AdSense-sida

Vi presenterar AdSense-sidan – en ny resurs där du hittar anpassad information och nya möjligheter i ditt konto som hjälper dig att nå framgång med AdSense.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny