אכיפות מדיניות

איך לפתור הפרות מדיניות במרכז המדיניות

מרכז המדיניות של AdSense מספק מידע מפורט לגבי הפרות מדיניות שנמצאו באתרים, בחלקים באתר או בדפים שלכם. כמו כן, ניתן למצוא בו את השלבים לפתרון בעיות בפרסום מודעות ולשלוח בקשות לבדיקה לאחר ביצוע השינויים הנדרשים.

במרכז המדיניות ניתן לראות:

 • באילו דפים או אתרים מצאנו הפרות מדיניות
 • מידע על הסיבה לכך שהאתר, החלק באתר או הדף מפרים את המדיניות
 • הפעולות שצריך לבצע כדי שהדף יציית למדיניות התוכנית של AdSense
 • כיצד לבקש בדיקה של הדף או האתר לאחר פתרון ההפרות.

במאמר זה:

סינון והורדה של הפרות מדיניות

אפשר להשתמש באפשרויות הסינון או ההורדה במרכז המדיניות כדי למצוא את הפרות המדיניות ולטפל בהן:

 • אם רוצים להציג רק אתרים מסוימים, להציג את הסטטוס של האתר או להציג רק תאריכי אכיפה מסוימים, לוחצים על סמל המסנן .
 • כדי להוריד קובץ CSV עם פירוט של כל הדפים או החלקים באתרים שלכם שזוהו בהם הפרות של המדיניות לוחצים על סמל ההורדה Download. אפשר גם להוריד קובץ CSV שיכלול פירוט רק לגבי אתרים ספציפיים.

אכיפה ברמת האתר

אם קיבלתם הודעה בנוגע למדיניות לגבי האתר שלכם, המשיכו לקרוא כדי לקבל מידע נוסף על האכיפה הספציפית ועל הפעולה שעליכם לנקוט:

אזהרה

המשמעות של אזהרה היא שאחד או יותר מהאתרים לא מציית כרגע למדיניות התוכנית. כדי לפתור זאת, עליכם לבצע שינויים באתר כך שיציית למדיניות. ייתכן שבחלק מהדפים באתר תתבצע גם אכיפה ברמת הדף או ברמת החלק באתר, שתגרום להגבלה של הצגת המודעות.

אם לא תבצעו שינויים, ייתכן שיינקטו צעדים נוספים באתר או בחשבון.

פרסום המודעות הושבת

המשמעות של ההודעה "הצגת המודעות הושבתה" היא שאחד מהאתרים לא מציית כרגע למדיניות התוכנית, וכתוצאה מכך הצגת המודעות באתר הושבתה. עליכם לבדוק את כל האתר ולבצע את השינויים הנדרשים כך שיציית למדיניות. למידע נוסף, עיינו במאמר: פרסום המודעות הושבת באתר.

אחרי שתבצעו את השינויים הנדרשים, תוכלו לבקש בדיקה של האתר:

 1. נכנסים לחשבון AdSense.
 2. לוחצים על חשבון.
 3. לוחצים על מרכז המדיניות.
 4. בקטע "אתרים שמתקיימות בהם אכיפות", מחפשים את האתר שנמצאה בו הפרה ברמת האתר ולוחצים עליו.
 5. לוחצים על החץ הפונה כלפי מטה חץ למטה כדי לפתוח את התצוגה המפורטת לגבי ההפרה.
 6. לוחצים על שליחת בקשה לבדיקה.
 7. ממלאים את הטופס ולוחצים על שליחת הבקשה לבדיקה.

  בדיקת האתר מתבצעת בדרך כלל בתוך שבוע אחד, אבל לפעמים התהליך יכול להימשך יותר מכך. אם לא נמצא הפרות של המדיניות בבדיקה, נפעיל שוב את פרסום המודעות באתר.

מומלץ לבדוק שכל האתרים שלכם מצייתים למדיניות התוכנית כדי להימנע מאכיפות נוספות ברמת האתר. לתשומת לבכם, אנחנו עשויים להשבית את החשבון בכל עת אם נמשיך למצוא הפרות.

אכיפה ברמת החלק באתר

אכיפה ברמת החלק באתר מגבילה את פרסום המודעות רק בדפים ששייכים לחלק באתר שלכם (לדוגמה, example.com/directory/) שבו מצאנו הפרות מדיניות. בחלקים שבהם לא מתבצעת אכיפה של המדיניות (ברמת הדף, ברמת החלק בדף או ברמת האתר), פרסום המודעות נמשך כרגיל.

אם קיבלתם הודעה בנוגע למדיניות הקשורה לחלק באתר שלכם, בהמשך תוכלו למצוא פרטים נוספים על אופן האכיפה הספציפי ועל הפעולה שעליכם לנקוט:

פרסום המודעות מוגבל

המשמעות של הודעת האכיפה "הצגת מודעות מוגבלת" היא שיש חלק באתר שהדפים בו לא מצייתים כרגע למדיניות התוכנית, וכתוצאה מכך הצגת המודעות בדפים האלה הוגבלה.

לאחר שתפתרו את כל הפרות המדיניות שנמצאו בחלק של האתר, תוכלו לבקש לבדיקה. לידיעתכם, מספר הבקשות לבדיקות שאפשר לשלוח בחודש מוגבל. ניתן לפתור את הבעיה בצורה אחרת - להפסיק את הצגת המודעות בדפים. כדי לעשות את זה, פשוט מסירים את קוד המודעה של AdSense מהדפים, והפרת המדיניות תוסר באופן אוטומטי ממרכז המדיניות בתוך 7-10 ימים. כדי להפסיק את ההצגה של מודעות אוטומטיות: יוצרים קבוצה חדשה של כתובות URL, בוחרים את הדפים שבהם רוצים להפסיק את הצגת המודעות ולא מסמנים אף פורמט של מודעות.

אחרי שמבצעים את השינויים הנדרשים, אפשר לשלוח בקשה לבדיקה של החלק באתר:

 1. נכנסים לחשבון AdSense.
 2. לוחצים על חשבון.
 3. לוחצים על מרכז המדיניות.
 4. בקטע "אתרים שמתקיימות בהם אכיפות", מחפשים את האתר שנמצאה בו הפרה ברמת החלק באתר ולוחצים עליו.
 5. לוחצים על החץ הפונה כלפי מטה חץ למטה כדי לפתוח את התצוגה המפורטת לגבי ההפרה.
 6. לוחצים על שליחת בקשה לבדיקה.
 7. ממלאים את הטופס ולוחצים על שליחת הבקשה לבדיקה.

  בדיקת האתר מתבצעת בדרך כלל בתוך שבוע אחד, אבל לפעמים התהליך יכול להימשך יותר מכך. אם לא נמצא הפרות של המדיניות במהלך הבדיקה, נפעיל שוב את פרסום המודעות בחלק שהושפע.

פרסום המודעות הושבת

המשמעות של ההודעה "הצגת המודעות הושבתה" היא שיש חלק באתר שהדפים בו לא מצייתים כרגע למדיניות התוכנית, וכתוצאה מכך הצגת המודעות בדפים שלכם הושבתה. סוג ההפרות האלה מחייב תיקון ושליחת בקשה לבדיקה בתהליך בדיקה נפרד.

לתשומת ליבכם: ייתכן שלא ניתן יהיה לשלוח בקשה לבדיקה של ההפרות האלה במרכז המדיניות. לדוגמה, לחלק מהפרות המדיניות שקשורות לזכויות יוצרים ולתוכנות זדוניות יש תהליך בדיקה נפרד. אם התוכן הוסר בעקבות הודעה על הפרה של חוק ההגנה על זכויות יוצרים (Digital Millennium Copyright Act), ניתן לשלוח בקשה להודעה נגדית כאן. אם ההפרות קשורות לתוכנות זדונית, ניתן להיכנס אל Google Search Console ולשלוח בקשה לבדיקה.

אכיפה ברמת הדף

אכיפה ברמת הדף מגבילה את פרסום המודעות רק בדפים שבהם מצאנו הפרות של המדיניות. בדפים שבהם לא מתבצעת אכיפה של המדיניות (ברמת הדף, ברמת החלק בדף או ברמת האתר) פרסום המודעות נמשך כרגיל.

אם קיבלתם הודעה בנוגע למדיניות הקשורה לדף שלכם, בהמשך תוכלו למצוא פרטים נוספים על אופן האכיפה הספציפי ועל הפעולה שעליכם לנקוט:

פרסום המודעות מוגבל

המשמעות של הודעת האכיפה "הצגת מודעות מוגבלת" היא שהדף לא מציית כרגע למדיניות התוכנית, וכתוצאה מכך הצגת המודעות בדף הזה הוגבלה.

לאחר שתפתרו את כל הפרות המדיניות בדף, תוכלו לבקש בדיקה. לידיעתכם, מספר הבדיקות שאפשר לבקש בחודש מוגבל. ניתן לפתור את הבעיה בצורה אחרת - להפסיק את הצגת המודעות בדף. כדי לעשות את זה, פשוט מסירים את קוד המודעה של AdSense מהדף. הדף יוסר באופן אוטומטי ממרכז המדיניות תוך 7-10 ימים מרגע שיוסר ממנו הקוד. כדי להפסיק את ההצגה של מודעות אוטומטיות: יוצרים קבוצה חדשה של כתובות URL, בוחרים את הדף שבו רוצים להפסיק את הצגת המודעות ולא מסמנים אף פורמט של מודעות.

אחרי שמבצעים את השינויים הנדרשים, אפשר לבקש בדיקה של הדף:

 1. נכנסים לחשבון AdSense.
 2. לוחצים על חשבון.
 3. לוחצים על מרכז המדיניות.
 4. בקטע "אתרים שמתבצעת בהם אכיפה", מחפשים את האתר שנמצאה בו הפרה ברמת הדף ולוחצים עליו.
 5. לוחצים על החץ שפונה כלפי מטה חץ למטה כדי לפתוח את התצוגה המפורטת של ההפרה.
 6. לוחצים על בקשת בדיקה.
 7. ממלאים את הטופס ולוחצים על שליחת הבקשה לבדיקה.

  בדיקת האתר מתבצעת בדרך כלל בתוך שבוע אחד, אבל לפעמים התהליך יכול להימשך יותר מכך. אם לא נמצא הפרות של המדיניות בבדיקה, נפעיל שוב את פרסום המודעות בדף שהושפע.

פרסום המודעות הושבת

המשמעות של ההודעה "הצגת המודעות הושבתה" היא שאחד מהדפים לא מציית כרגע למדיניות התוכנית, וכתוצאה מכך הצגת המודעות בדף הושבתה. סוג ההפרות האלה מחייב תיקון ושליחת בקשה לבדיקה בתהליך בדיקה נפרד.

לתשומת ליבכם: ייתכן שלא ניתן יהיה לשלוח בקשה לבדיקה של ההפרות האלה במרכז המדיניות. לדוגמה, לחלק מהפרות המדיניות שקשורות לזכויות יוצרים ולתוכנות זדוניות יש תהליך בדיקה נפרד. אם התוכן הוסר בעקבות הודעה על הפרה של חוק ההגנה על זכויות יוצרים (Digital Millennium Copyright Act), ניתן לשלוח בקשה להודעה נגדית כאן. אם ההפרות קשורות לתוכנות זדונית, ניתן להיכנס אל Google Search Console ולשלוח בקשה לבדיקה.

אכיפה ברמת החשבון

הצגת מודעות מוגבלת

כשהצגת המודעות מוגבלת, המשמעות היא ש-Google הציבה הגבלה למספר המודעות שחשבון AdSense שלכם יכול להציג. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על הגבלות של הצגת מודעות.

השעיה

אם תקבלו הודעה על השעיית החשבון, פירוש הדבר הוא שהחשבון הפר סעיף אחד או יותר של מדיניות התוכנית של AdSense. בזמן שהחשבון מושעה, מומלץ לבדוק מאיפה הגיעה התנועה הלא חוקית, לזהות ולחסום תנועה חשודה ולהפעיל אמצעים שיבטיחו שתנועת המודעות תהיה תואמת להנחיות ולמדיניות. למידע נוסף על ניהול תקין של החשבון.

במהלך תקופת ההשעיה לא יוצגו מודעות, התשלומים יושהו וייתכן שההכנסות האחרונות שלכם ינוכו מהחשבון ויוחזרו למפרסמים. לאחר תקופת ההשעיה אנו נפעיל מחדש את פרסום המודעות באופן אוטומטי, נסיר את השהיית התשלומים ונעקוב אחר החשבון כדי לוודא שהוא מציית למדיניות. לתשומת ליבכם - אינכם יכולים לבקש בדיקה אם החשבון הושעה. למידע נוסף, ניתן לעיין במאמר: החשבון הושעה עקב תנועה לא חוקית או מסיבות הקשורות למדיניות.

אם נמצא הפרות נוספות בחשבון בתקופת ההשעיה או אחרי שהיא תסתיים, ייתכן שהחשבון יושבת לצמיתות.

אתם אחראיים לכך שהנכסים שלכם יצייתו תמיד למדיניות התוכנית. מומלץ לבדוק את האתרים והדפים באופן קבוע כדי לוודא שהם תואמים למדיניות.

המוצרים שהפרסום דרכם מושפע מההפרה

ייתכן שההפרות יהיו קשורות לדפים ולאתרים שאתם מייצרים מהם רווח דרך מוצרים שונים. כדי לעזור לכם לפתור את הבעיה, בכל הפרה של המדיניות מפורט על אילו פלטפורמות לפרסום היא משפיעה:

 • AdSense לתוכן
 • AdSense לווידאו
 • AdSense למשחקים

שאלות נפוצות בנושא מרכז המדיניות

בהמשך תוכלו לקרוא תשובות לכמה שאלות נפוצות בנושא מרכז המדיניות:

הסרתי את קוד המודעה של AdSense. מדוע אני עדיין רואה הפרה ברמת הדף במרכז המדיניות שלי?

בדיקה חוזרת של הדף במערכות שלנו עשויה להימשך עד שבוע. לאחר שנוודא שקוד המודעה של AdSense כבר לא קיים בדף, הפרת המדיניות ברמת הדף תפסיק להופיע במרכז המדיניות.

למה אין לי אפשרות לבקש בדיקה של אחת מההפרות שלי ברמת הדף?

יש כמה סיבות לכך שלא תוכלו לבקש בדיקה של הפרה ברמת הדף:

 • ביקשתם כבר את מספר הבדיקות המירבי לחודש.
 • כבר מתבצעת בדיקה של הדף הזה.
 • מדובר בסוג הפרה שאי אפשר לבקש בשבילו בדיקה במרכז המדיניות. לדוגמה, לחלק מהפרות המדיניות שקשורות לזכויות יוצרים ולתוכנות זדוניות יש תהליך בדיקה נפרד. אם התוכן הוסר בעקבות הודעה על הפרה של חוק ההגנה על זכויות יוצרים (Digital Millennium Copyright Act), ניתן לשלוח בקשה להודעה נגדית כאן. אם ההפרות קשורות לתוכנות זדונית, ניתן להיכנס אל Google Search Console ולשלוח בקשה לבדיקה.

למה בוטלה בדיקה של הפרה ברמת הדף?

ביטלנו את הבדיקה בגלל שהדף לא היה נגיש לבודקים שלנו או בגלל שלא היה קוד מודעה של AdSense בדף. כדי שנבדוק דף, הוא צריך להיות נגיש ולכלול את קוד המודעה של AdSense.

האם מוצגת התראה אדומה בדף הבית של AdSense כשמקבלים הודעה על הפרה ברמת הדף?

לא, אבל אפשר לעיין בכל ההפרות ברמת הדף במרכז המדיניות שלכם. בנוסף, נשלח לכם הודעת אימייל על כל הפרה ברמת הדף.

מה ההבדל בין הודעת אימייל בנושא 'דוח על תאימות למדיניות של AdSense' לבין אימיילים אחרים בנושא המדיניות של AdSense?

אימיילים בנושא 'דוח על תאימות למדיניות של AdSense' עוסקים רק באכיפות והפרות ברמת הדף. הודעות אכיפה ברמת האתר וברמת החשבון נשלחות בהודעות אימייל נפרדות.

האם אפשר לראות במרכז המדיניות את כל הדפים שנמצאה בהם הפרה של מדיניות תוכנית Google?

לא. במרכז המדיניות מוצגים דפים שמפרים את המדיניות רק אם הם יצרו בקשות למודעות ב-7 עד 10 הימים האחרונים. דפים מסוימים (לדוגמה, דפים שתנועת הגולשים היומית בהם נמוכה מאוד) לא יופיעו במרכז המדיניות. אתם אחראיים לכך שהנכסים שלכם יצייתו תמיד למדיניות התוכנית. מומלץ לבדוק את האתרים והדפים באופן קבוע כדי לוודא שהם תואמים למדיניות.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?