אכיפות מדיניות

פתרון בעיות במרכז המדיניות שעשויות להשפיע על הצגת מודעות

במרכז המדיניות אפשר לראות את כל פעולות האכיפה הנוכחיות באתרים שלכם. אכיפות יכולות לחסום את כל הפרסום (לדוגמה, "פרסום מודעות מושבת") או להגביל את המפרסמים שיכולים להגיש הצעות מחיר על מלאי שטחי הפרסום שלכם (לדוגמה, "ביקוש מוגבל").

אנחנו עשויים לנקוט אכיפות עקב בעיות שונות בתוכן שלכם:

 • הפרות מדיניות שיש לתקן. אכיפות במקרה של הפרת מדיניות יכולות להיות "פרסום מודעות מושבת" או "ביקוש מוגבל".
 • סוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום אינם הפרות מדיניות ולכן לא צריך לשנות את התוכן או את הבקשות להצגת מודעות. עם זאת, סוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום מקבלים "ביקוש מוגבל".
טיפ: כדי לגלות אם עליכם לנקוט פעולה לגבי אכיפה, יש לעיין בעמודה "נדרש תיקון" במרכז המדיניות. בעמודה יצוין "כן" אם אכיפה נובעת מהפרת מדיניות. אם מדובר בסוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום, יצוין "לא".

במאמר זה:

סינון והורדה של דוח הפרות מדיניות

במרכז המדיניות אפשר להשתמש באפשרויות הסינון או ההורדה כדי לאתר את הפרות המדיניות ואת סוגי התוכן עם הגבלת מקורות פרסום, ולטפל בהם:

 • אם רוצים להציג רק אתרים מסוימים, אתרים בסטטוס מסוים או תאריכי אכיפה מסוימים, לוחצים על סמל המסנן .
 • כדי להוריד קובץ CSV עם פירוט של כל הדפים או החלקים באתרים שלכם שזוהו בהם הפרות של המדיניות, לוחצים על סמל ההורדה Download. אפשר גם להוריד קובץ CSV שיכלול פירוט רק לגבי אתרים ספציפיים.

בעיות ברמת האתר, חלק האתר והדף

אם קיבלתם הודעה לגבי האתר, קטע באתר או הדף, בהמשך תוכלו לקרוא מידע נוסף על הבעיה ועל הפעולה שיש לנקוט:

הפרת מדיניות

אם בעמודה "נדרש תיקון" כתוב "כן", המשמעות היא שאחד מהאתרים, אחד מהחלקים באתר או אחד מהדפים אינו מציית למדיניות התוכנית. כתוצאה מכך, ננקטה פעולת אכיפה. כאשר הפעולה ננקטת בדף מסוים, המשמעות היא שהפרת המדיניות מתרחשת באותו דף. כשהפעולה ננקטת באתר או בחלק באתר, המשמעות היא שיש דפים מרובים באתר או קטע באתר המפרים את המדיניות. במקרה כזה, עליכם לבדוק את כל האתר או את כל החלק באתר, ולבצע את השינויים הנדרשים כך שיציית למדיניות.

לאחר שתפתרו את הפרות המדיניות באתר, בחלק של האתר או בדפים, תוכלו לשלוח בקשה לבדיקה. לחלופין, אם אתם רוצים להפסיק להציג מודעות באתרים, בחלקי האתרים או בדפים שמפרים את המדיניות, אפשר להסיר מהם את קוד המודעה של AdSense. הפרות המדיניות יוסרו באופן אוטומטי ממרכז המדיניות תוך 7 עד 10 ימים. עבור מודעות אוטומטיות: עליכם להוסיף החרגה חדשה של דף ולהזין את כתובות ה-URL של הדפים שאינכם רוצים שיופיעו בהם מודעות.

סוג תוכן עם הגבלת מקורות פרסום

אם בעמודה "נדרש תיקון" כתוב "לא", המשמעות היא שהאתר כולל תוכן שנכלל בסוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום ב-Google. אמנם אפשר לייצר הכנסות מסוג התוכן הזה, אבל סביר להניח שנפח הפרסום יהיה קטן יותר, מפני שמקורות מסוימים של מודעות לא יוכלו להגיש הצעות מחיר על מלאי שטחי הפרסום הזה.

אם תנקטו פעולה לגבי סוגי התוכן האלה עם הגבלת מקורות פרסום באתר, בחלק האתר או בדפים, תוכלו לבקש בדיקה. לחלופין, אם אתם רוצים להפסיק את הצגת המודעות בדפים, תוכלו להסיר את קוד המודעה של AdSense מהדפים, והפרת המדיניות תוסר באופן אוטומטי ממרכז המדיניות בתוך 7 עד 10 ימים. כדי להפסיק את ההצגה של מודעות אוטומטיות: יוצרים קבוצה חדשה של כתובות URL, בוחרים את הדפים שבהם רוצים להפסיק את הצגת המודעות ולא מסמנים אף פורמט של מודעות.

אזהרה (אתרים בלבד)

המשמעות של אזהרה היא שאחד או יותר מהאתרים לא מציית כרגע למדיניות התוכנית של AdSense. כדי לפתור זאת, עליכם לבצע שינויים באתר כך שיציית למדיניות. ייתכן שבחלק מהדפים באתר תתבצע גם אכיפה ברמת הדף או ברמת החלק באתר, שתגרום להגבלה של הצגת המודעות.

אם לא תבצעו שינויים, ייתכן שיינקטו צעדים נוספים באתר או בחשבון.

בקשת בדיקה

אחרי שתבצעו את השינויים הנדרשים לפתרון הפרת המדיניות ו/או השינויים הנוגעים לסוגי תוכן עם הגבלת מקורות פרסום, תוכלו לבקש בדיקה של האתר: לתשומת ליבכם, יש הגבלה חודשית על מספר הבדיקות שאפשר לבקש.

הערה: חשוב לבדוק גם תוכן שמשתמשים וצדדים שלישיים מוסיפים לדפים שלכם, כגון מודעות, תגובות של משתמשים והמלצות על תוכן, ולוודא שאין בו הפרות מדיניות.
 1. נכנסים לחשבון AdSense.
 2. לוחצים על חשבון ואז מרכז המדיניות.
 3. בקטע "אתרים עם אכיפות", מוצאים את האתר עם האכיפה ולוחצים עליו.
 4. לוחצים על החץ שפונה כלפי מטה חץ למטה כדי לפתוח את התצוגה המפורטת של האכיפה.
 5. לוחצים על בקשת בדיקה.
 6. ממלאים את הטופס ולוחצים על שליחת הבקשה לבדיקה.

  בדיקת האתר מתבצעת בדרך כלל בתוך שבוע אחד, אבל לפעמים התהליך יכול להימשך יותר מכך. על סמך תוצאות הבדיקה אנו עשויים להסיר פעולות אכיפה. אם יימצאו בעיות אחרות, מרכז המדיניות ופרטי האכיפות יעודכנו בהתאם.

אכיפה ברמת החשבון

הצגת מודעות מוגבלת

הצגת מודעות במתכונת מוגבלת פירושה ש-Google מגבילה את כמות המודעות המוצגות שאפשר להציג בחשבון AdSense שלכם. מידע נוסף על הגבלות של הצגת מודעות

השעיה

השעיה פירושה הפסקת הפעילות בחשבון עקב הפרה אחת או יותר של מדיניות התוכנית של AdSense. נצלו את תקופת ההשעיה כדי לבדוק מאיפה הגיעה התנועה הלא חוקית, לזהות ולחסום תנועה חשודה וליישם אמצעים שיבטיחו שהתנועה מהמודעות שלכם תעמוד בהנחיות ובדרישות המדיניות. מידע נוסף על ניהול תקין של החשבון

במהלך תקופת ההשעיה לא יוצגו מודעות, התשלומים יושהו וייתכן שההכנסות האחרונות שלכם ינוכו מהחשבון ויוחזרו למפרסמים. בתום תקופת ההשעיה תסתיים השהיית התשלומים באופן אוטומטי, והמודעות יוצגו שוב. בהמשך נעקוב אחר החשבון כדי לוודא שהוא עומד בדרישות המדיניות. שימו לב שאי אפשר לבקש בדיקה בעקבות השעיה של חשבון. מידע נוסף על השעיית חשבונות בגלל תנועה לא חוקית או בגלל הפרות של המדיניות

אם נמצא הפרות נוספות בחשבון בתקופת ההשעיה או אחרי שהיא תסתיים, ייתכן שהחשבון יושבת באופן סופי.

עליכם להבטיח שהנכסים שלכם יעמדו תמיד בדרישות שלמדיניות התוכנית. מומלץ לבדוק את האתרים והדפים שלכם באופן קבוע כדי לוודא שהם עומדים בדרישות.

המוצרים שהפרסום דרכם מושפע מההפרה

ייתכן שההפרות יהיו קשורות לדפים ולאתרים שאתם מייצרים מהם הכנסות דרך מוצרים שונים. כדי לעזור לכם לפתור את הבעיה, בכל בעיה מפורט על אילו מוצרים היא משפיעה:

 • AdSense לתוכן
 • AdSense לווידאו
 • AdSense למשחקים

שאלות נפוצות בנושא מרכז המדיניות

בהמשך תוכלו לקרוא תשובות לכמה שאלות נפוצות בנושא מרכז המדיניות:

הסרתי את קוד המודעה של AdSense. מדוע אני עדיין רואה הפרה ברמת הדף במרכז המדיניות שלי?

בדיקה חוזרת של הדף במערכות שלנו עשויה להימשך עד שבוע. לאחר שנוודא שקוד המודעה של AdSense כבר לא קיים בדף, הפרת המדיניות ברמת הדף תפסיק להופיע במרכז המדיניות.

למה אין לי אפשרות לבקש בדיקה של אחת מההפרות שלי ברמת הדף?

יש כמה סיבות לכך שלא תוכלו לבקש בדיקה של הפרה ברמת הדף:

 • ביקשתם כבר את מספר הבדיקות המירבי לחודש.
 • כבר מתבצעת בדיקה של הדף הזה.
 • מדובר בהפרה שאי אפשר לבקש בעקבותיה בדיקה במרכז המדיניות. לדוגמה, להפרות מדיניות מסוימות הקשורות לזכויות יוצרים ולתוכנה זדונית יש תהליך בדיקה נפרד. אם התוכן הוסר בעקבות הודעה על הפרה של חוק ההגנה על זכויות יוצרים (Digital Millennium Copyright Act), ניתן לשלוח בקשה להודעה נגדית כאן. אם ההפרה קשורה לתוכנה זדונית, אתם יכולים להיכנס ל-Google Search Console ולשלוח בקשה לבדיקה.

למה בוטלה בדיקה של הפרה ברמת הדף?

ביטלנו את הבדיקה בגלל שהדף לא היה נגיש לבודקים שלנו או בגלל שלא היה קוד מודעה של AdSense בדף. כדי שנבדוק דף, הוא צריך להיות נגיש ולכלול את קוד המודעה של AdSense.

האם מוצגת התראה אדומה בדף הבית של AdSense כשמקבלים הודעה על הפרה ברמת הדף?

לא, אבל אפשר לעיין בכל ההפרות ברמת הדף במרכז המדיניות שלכם. בנוסף, נשלח לכם הודעת אימייל על כל הפרה ברמת הדף.

מה ההבדל בין הודעת אימייל בנושא 'דוח על תאימות למדיניות של AdSense' לבין אימיילים אחרים בנושא המדיניות של AdSense?

אימיילים בנושא 'דוח על תאימות למדיניות של AdSense' עוסקים רק באכיפות והפרות ברמת הדף. הודעות אכיפה ברמת האתר וברמת החשבון נשלחות בהודעות אימייל נפרדות.

האם אפשר לראות במרכז המדיניות את כל הדפים שנמצאה בהם הפרה של מדיניות תוכנית Google?

לא. במרכז המדיניות מוצגים דפים שמפרים את המדיניות רק אם הם יצרו בקשות למודעות ב-7 עד 10 הימים האחרונים. דפים מסוימים (לדוגמה, דפים שתנועת הגולשים היומית בהם נמוכה מאוד) לא יופיעו במרכז המדיניות. עליכם להבטיח שהנכסים שלכם יעמדו תמיד בדרישות שלמדיניות התוכנית. מומלץ לבדוק את האתרים והדפים שלכם באופן קבוע כדי לוודא שהם עומדים בדרישות.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה