% Hiển thị quảng cáo gần đây

Phần trăm tổng số lần hiển thị quảng cáo mà quảng cáo đã tạo trong một danh mục cụ thể gần đây.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố