% การแสดงโฆษณาล่าสุด

เปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาทั้งหมดที่เกิดจากโฆษณาในหมวดหมู่หนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร