Kênh

Theo dõi hiệu suất quảng cáo với các kênh tùy chỉnh

Kênh tùy chỉnh cho phép bạn theo dõi hiệu suất của các nhóm đơn vị quảng cáo cụ thể. Bạn thiết kế kênh tùy chỉnh của riêng bạn và sử dụng các kênh tùy chỉnh đó để xem hiệu suất của các đơn vị quảng cáo theo cách có ý nghĩa đối với bạn. Bạn có thể tạo tối đa 500 kênh tùy chỉnh cho mỗi sản phẩm AdSense của mình.

Dưới đây là một vài ví dụ về cách bạn có thể nhóm và theo dõi đơn vị quảng cáo với kênh tùy chỉnh:

 • Kích thước và màu quảng cáo
 • Vị trí của quảng cáo trên trang — bên trái so với bên phải, nhúng trong nội dung hoặc phía trên nội dung
 • Chủ đề trang — bài viết về thể thao so với giải trí

Bạn cũng có thể chuyển bất kỳ kênh tùy chỉnh nào thành vị trí đặt quảng cáo có thể nhắm mục tiêu mà nhà quảng cáo có thể chọn để hiển thị quảng cáo của họ một cách cụ thể.

Tạo kênh tùy chỉnh

Có hai cách thiết lập kênh tùy chỉnh để theo dõi đơn vị quảng cáo:

 • Khi tạo hoặc chỉnh sửa một đơn vị quảng cáo, bạn có thể thêm kênh tùy chỉnh để theo dõi đơn vị quảng cáo đó.
  Xem hướng dẫn
  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Quảng cáo.
  3. Để thêm kênh vào đơn vị quảng cáo hiện tại, hãy chọn đơn vị quảng cáo đó. Để tạo đơn vị quảng cáo mới, hãy nhấp vào + Đơn vị quảng cáo mới.
  4. Trong phần Kênh tùy chỉnh, hãy nhấp vào Tạo kênh tùy chỉnh mới.
  5. Hãy đặt tên cho kênh tùy chỉnh của bạn mô tả rõ loại đơn vị quảng cáo bạn đang theo dõi cùng với kênh và sẽ giúp bạn nhận diện kênh sau này. Ví dụ: car_pages hoặc blue_skyscrapers.
  6. Chọn bất kỳ đơn vị quảng cáo bổ sung nào cần theo dõi cùng với kênh này bằng cách nhấp vào thêm.
  7. Nếu bạn muốn kênh tùy chỉnh này hiển thị với các nhà quảng cáo dưới dạng vị trí đặt quảng cáo có thể nhắm mục tiêu, hãy chọn hộp kiểm Nhắm mục tiêu và nhập thông tin chi tiết được yêu cầu. Hoặc, bỏ chọn hộp này để tạo kênh tùy chỉnh chỉ dành cho mục đích theo dõi.
  8. Lưu kênh tùy chỉnh mới, sau đó tiếp tục tùy chỉnh và lưu đơn vị quảng cáo của bạn.

   Hiệu suất của đơn vị quảng cáo này giờ đây sẽ được theo dõi cùng với kênh tùy chỉnh mới của bạn.

 • Tạo kênh tùy chỉnh, sau đó thêm các đơn vị quảng cáo để theo dõi bằng kênh đó.
  Xem hướng dẫn
  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Quảng cáo.
  3. Nhấp vào Kênh tùy chỉnh.
  4. Nhấp vào + Kênh tùy chỉnh mới.
  5. Hãy đặt tên cho kênh tùy chỉnh của bạn mô tả rõ loại đơn vị quảng cáo bạn đang theo dõi cùng với kênh và sẽ giúp bạn nhận diện kênh sau này. Ví dụ: car_pages hoặc blue_skyscrapers.
  6. Chọn đơn vị quảng cáo cần theo dõi cùng với kênh này bằng cách nhấp vào thêm. Bạn cũng có thể trở lại bước này để thêm các đơn vị quảng cáo sau này.
  7. Nếu bạn muốn kênh tùy chỉnh này hiển thị với các nhà quảng cáo dưới dạng vị trí đặt quảng cáo có thể nhắm mục tiêu, hãy chọn hộp kiểm Nhắm mục tiêu và nhập thông tin chi tiết được yêu cầu. Hoặc, bỏ chọn hộp này để tạo kênh tùy chỉnh chỉ dành cho mục đích theo dõi.
  8. Lưu kênh tùy chỉnh mới của bạn.

Xem báo cáo cho các kênh tùy chỉnh

Sau khi tạo kênh tùy chỉnh để theo dõi hiệu suất của các đơn vị quảng cáo cụ thể, bạn cần biết cách xem báo cáo của kênh tùy chỉnh.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
 2. Nhấp vào Báo cáo.
 3. Nhấp vào Kênh tùy chỉnh.
 4. Nhấp vào kênh tùy chỉnh trong bảng để xem thống kê chi tiết hơn.
 5. Bạn cũng có thể thêm thứ nguyên để phân đoạn dữ liệu kênh của bạn.
  Bạn cũng có thể kết hợp báo cáo Kênh tùy chỉnh với thứ nguyên quốc gia. Dữ liệu cho kết hợp này có sẵn kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2013.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?