% รายได้ล่าสุด

เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากโฆษณาในหมวดหมู่นี้เมื่อเร็วๆ นี้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร