Felsökning av annonser

Så kontrollerar du om annonskoden har ändrats

Att ändra AdSense-annonskoden strider inte bara mot våra programpolicyer, det kan även leda till fel på din webbplats, som att annonser visas felaktigt eller inte visas alls.

Om du använder en WordPress-baserad webbplats och klistrar in annonskoden i redigeringsrutan i WordPress kan annonskoden ibland ändras. Detta kan leda till problem med annonsvisningen. Vi rekommenderar att du använder AdSense Plugin för Wordpress som säkerställer att annonskoden implementeras på rätt sätt.

Om annonserna på webbplatsen inte visas, eller om de visas felaktigt, kan du kontrollera att annonskoden är korrekt implementerad. Det gör du genom att följa dessa anvisningar:

 1. Öppna ett verktyg för kodjämförelse. Om du inte redan använder ett sådant verktyg rekommenderar vi att du gör en Google-sökning på ”verktyg jämföra kod" och väljer någon av de gratisversioner som visas.
 2. Öppna källkoden för din webbplats och leta reda på annonskoden som inte visar annonser på rätt sätt.
  Du kan hitta annonskoden genom att söka efter antingen annonsenhetens id, t.ex. 1234567890 eller utgivar-id:t, t.ex. pub-1234567891234567.
 3. Kopiera annonskoden och klistra in den i första textrutan i verktyget för kodjämförelse.
  Observera att annonskoden börjar med <script async src= om du använder asynkron annonskod och <script type=”text/javascript”> om du använder synkron annonskod. Båda typer av annonskod avslutas med </script>.
 4. På sidan Annonser i ditt AdSense-konto letar du reda på annonsenheten som du har problem med och klickar på Hämta kod. Annonsenhetens annonskod läses in i rutan Annonskod.
 5. Kopiera annonskoden och klistra in den i den andra textrutan i verktyget för kodjämförelse.
 6. Klicka på knappen som startar jämförelsen i verktyget för kodjämförelse och granska resultatet.

Kontroll av resultat i verktyget för kodjämförelse

Om annonskoden är korrekt implementerad visas inga markerade skillnader i verktyget för kodjämförelse. Om problemen med dina annonser kvarstår kan du få hjälp genom att använda vårt felsökningsverktyg.

Om annonskoden inte är korrekt implementerad visas vanligtvis skillnaderna genom att de markeras i verktyget för kodjämförelse. Du kan till exempel se skillnaderna i annonskoden såsom:

 • Annonskoden visas inte i sin helhet, om det exempelvis saknas en <script>- eller <ins>-tagg.
 • Annonskoden visas på en enda rad.
 • Annonskoden innehåller extra HTML-taggar.
 • Variablerna i annonskoden (t.ex. google_ad_height eller google_page_url) har bytt namn eller ändrats.

Åtgärda problem med annonskoden

Du kan åtgärda eventuella ändringsfel som du hittar i annonskoden genom att göra följande:

 1. Ta bort annonskoden som inte visar annonser på rätt sätt från din webbplats. 
 2. Kopiera och klistra in rätt annonskod från ditt AdSense-konto.

När annonskoden är korrekt implementerad börjar annonserna att visas inom 48 timmar (under förutsättning att din kontostatus är aktiv och din webbplats följer vår policy).

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?