Odstraňování problémů s reklamami

Jak zjistit, zda se nezměnil kód reklamy

Měnit kód reklamy AdSense je v rozporu se programovými zásadami a může to způsobit i problémy na vašich webových stránkách – reklamy se nemusí zobrazit správně, nebo dokonce vůbec.

Jsou-li vaše stránky založeny na systému WordPress a kód reklamy kopírujete do určeného pole v editoru WordPress, v kódu může dojít ke změnám a reklama se nemusí zobrazit správně. Tento problém doporučujeme řešit pomocí pluginu AdSense pro WordPress, s jehož pomocí zajistíte správnou implementaci kódu.

Pokud se reklamy na stránkách nezobrazují vůbec, nebo se nezobrazují správně, bude třeba ověřit, zda v kódu nejsou nějaké chyby. Postupujte takto:

 1. Spusťte nástroj pro porovnávání zdrojového kódu. Pokud zatím žádný nepoužíváte, můžete do vyhledávání Google zadat „nástroj pro porovnávání zdrojových kódů“ a vybrat si z řady bezplatných nástrojů.
 2. Zobrazte si kód svého webu a najděte kód reklamy, u níž jste zaznamenali problémy se zobrazením.
  Její kód lze vyhledat buď pomocí ID reklamní jednotky, například 1234567890, nebo ID majitele stránek, například pub-1234567891234567.
 3. Kód zkopírujte do prvního textového pole nástroje pro porovnávání kódu.
  Při použití asynchronního kódu reklamy by kód měl začínat značkou <script async src=, v případě synchronního kódu pak značkou <script type="text/javascript">. Oba typy kódu by měly být ukončeny značkou </script>.
 4. Na stránce Reklamy v účtu AdSense vyhledejte reklamní jednotku, která způsobuje potíže, a klikněte na Získat kód. Zobrazí se pole s kódem reklamy reklamní jednotky.
 5. Tento kód zkopírujte do druhého pole nástroje pro porovnávání kódu.
 6. Kódy porovnejte a prohlédněte si výsledky.

Kontrola výsledků

Nejsou-li v kódu chyby, nástroj vám žádné rozdíly mezi kódy nezvýrazní. Pokud problémy s reklamou i přesto přetrvávají, další informace naleznete v nástroji pro odstraňování problémů s reklamami.

Pokud nástroj v kódu nějaké chyby objeví, zvýrazní problémové pasáže. Může se jednat o tyto problémy:

 • Kód není uveden celý, chybí například značka <script> nebo <ins>.
 • Celý kód se zobrazuje na jednom řádku.
 • Kód obsahuje nadbytečné značky HTML.
 • Došlo k přejmenování či změně proměnných v kódu (například google_ad_height nebo google_page_url).

Oprava problémů v kódu reklamy

Postup opravy chyb v kódu reklamy:

 1. Kód reklamy, která se nezobrazuje správně, odstraňte z webu. 
 2. Zkopírujte správný kód reklamy z účtu AdSense.

Pokud v kódu nebudou žádné chyby, reklama se začne zobrazovat do 48 hodin (za předpokladu, že je váš účet aktivní a webové stránky v souladu se zásadami).

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?