Số phiên quảng cáo có thể đo lường

Tỷ lệ phần trăm lưu lượng truy cập của bạn mà AdSense có thể đo lường các phiên quảng cáo. Lưu ý rằng AdSense có thể không đo lường được 100% các phiên quảng cáo trên trang web của bạn, ví dụ như nếu người dùng đã thay đổi cài đặt cookie của họ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?