Số phiên quảng cáo

Tổng số phiên quảng cáo. Một phiên quảng cáo được tính bất cứ khi nào người dùng truy cập trang web của bạn và xem một hoặc nhiều trang có quảng cáo trong một khoảng thời gian nhất định.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố