Прикази по сесији огласа

Просечан број приказа огласа по сесији огласа. Имајте у виду да се обично оствари више приказа огласа по учитавању странице.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?