Inntekter per tusen annonseøkter

Gjennomsnittlige inntekter per tusen annonseøkter.

Inntekter per tusen annonseøkter = (Beregnede inntekter / Antall annonseøkter) * 1000
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt