Accountinstellingen

Inloggen bij AdSense nadat het domein van uw e-mailprovider is gewijzigd

Uw AdSense-login (ook wel uw account-e-mailadres genoemd) is het e-mailadres waarmee u inlogt op uw AdSense-account. Als het domein van uw e-mailprovider wordt gewijzigd, krijgt u mogelijk een nieuw e-mailadres dat verschilt van uw AdSense-login. In dat geval kunt u een van de volgende dingen doen:

  • U gebruikt uw oude e-mailadres om in te loggen op uw AdSense-account. (U kunt niet inloggen met uw nieuwe e-mailadres.) Stel dat u zich oorspronkelijk heeft aangemeld voor AdSense met een Hotmail-e-mailadres en u nu Outlook gebruikt. Als u wilt inloggen op uw AdSense-account, moet u uw oude Hotmail-adres gebruiken.
  • Update het e-mailadres in uw Google-account. Voor meer informatie over hoe u dit kunt doen, raadpleegt u Uw algemene accountgegevens bewerken.
Houd er rekening mee dat dit hetzelfde is voor alle e-mailproviders. Als uw provider uw e-mailadres wijzigt, kunt u uw oude e-mailadres blijven gebruiken om in te loggen of updatet u uw Google-account.

Uw e-mailadres voor contact controleren

Als u een nieuw e-mailadres van uw e-mailprovider heeft ontvangen, is het verstandig te controleren of we nog steeds een geldig e-mailadres voor contact voor u hebben. Uw e-mailadres voor contact is het adres dat we gebruiken om u berichten over uw AdSense-account te sturen. Informatie over het aanpassen van uw contactgegevens.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?