Accountinstellingen

Inloggen bij AdSense nadat het domein van uw e-mailprovider is gewijzigd

Uw AdSense-login (ook wel uw account-e-mailadres genoemd) is het e-mailadres waarmee u inlogt op uw AdSense-account. Als het domein van uw e-mailprovider wordt gewijzigd, krijgt u mogelijk een nieuw e-mailadres dat verschilt van uw AdSense-login. In dat geval kunt u een van de volgende dingen doen:

  • U gebruikt uw oude e-mailadres om in te loggen op uw AdSense-account. (U kunt niet inloggen met uw nieuwe e-mailadres.) Stel dat u zich oorspronkelijk heeft aangemeld voor AdSense met een Hotmail-e-mailadres en u nu Outlook gebruikt. Als u wilt inloggen op uw AdSense-account, moet u uw oude Hotmail-adres gebruiken.
  • Update het e-mailadres in uw Google-account. Voor meer informatie over hoe u dit kunt doen, raadpleegt u Uw algemene accountgegevens bewerken.
Houd er rekening mee dat dit hetzelfde is voor alle e-mailproviders. Als uw provider uw e-mailadres wijzigt, kunt u uw oude e-mailadres blijven gebruiken om in te loggen of updatet u uw Google-account.

Uw e-mailadres voor contact controleren

Als u een nieuw e-mailadres van uw e-mailprovider heeft ontvangen, is het verstandig te controleren of we nog steeds een geldig e-mailadres voor contact voor u hebben. Uw e-mailadres voor contact is het adres dat we gebruiken om u berichten over uw AdSense-account te sturen. Informatie over het aanpassen van uw contactgegevens.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen