Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thời gian trung bình có thể xem

Thời gian trung bình (tính bằng giây) có ít nhất 50% pixel của quảng cáo hiển thị trên màn hình. Một quảng cáo được tính là có thể xem nếu ít nhất 50% diện tích của quảng cáo được hiển thị trên màn hình trong ít nhất 1 giây (tiêu chí tối thiểu theo tiêu chuẩn của Cục quảng cáo tương tác (IAB)). Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính