Thời gian trung bình có thể xem

Thời gian trung bình (tính bằng giây) có ít nhất 50% pixel của quảng cáo hiển thị trên màn hình. Một quảng cáo được tính là có thể xem nếu ít nhất 50% diện tích của quảng cáo được hiển thị trên màn hình trong ít nhất 1 giây (tiêu chí tối thiểu theo tiêu chuẩn của Cục quảng cáo tương tác (IAB)). Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố