Cách hoạt động của AdSense

Google AdSense cung cấp một cách để chủ sở hữu trang web kiếm tiền từ nội dung trực tuyến của họ. AdSense hoạt động bằng cách so khớp quảng cáo văn bản và quảng cáo hiển thị hình ảnh với trang web của bạn dựa trên nội dung và khách truy cập. Quảng cáo được tạo và trả tiền bởi các nhà quảng cáo muốn quảng bá sản phẩm của họ. Vì các nhà quảng cáo này trả các mức giá khác nhau cho các quảng cáo khác nhau nên số tiền mà bạn kiếm được sẽ khác nhau.

Dưới đây là cách hoạt động của AdSense theo 3 bước:

1. Bạn tạo sẵn không gian quảng cáo

2. Quảng cáo trả tiền cao nhất xuất hiện trên trang web của bạn

3. Bạn được thanh toán

Bạn tạo sẵn không gian quảng cáo trên trang web bằng cách dán mã quảng cáo trên trang web và chọn vị trí mà bạn muốn quảng cáo xuất hiện. Nhà quảng cáo đặt giá thầu để hiển thị trên không gian quảng cáo của bạn trong phiên đấu giá thời gian thực. Quảng cáo trả tiền cao nhất sẽ xuất hiện trên trang web của bạn. Chúng tôi xử lý quy trình lập hóa đơn tất cả các nhà quảng cáo và mạng quảng cáo trên trang web của bạn, nhằm đảm bảo bạn nhận được thanh toán.

 

Đăng ký AdSense

Câu hỏi thường gặp

Để giúp bạn tìm hiểu thêm về cách hoạt động của AdSense, chúng tôi đã tập hợp các câu hỏi thường gặp sau từ nhà xuất bản:

Giới thiệu về AdSense

AdSense là gì?
AdSense là cách kiếm tiền miễn phí, đơn giản bằng cách hiển thị các quảng cáo được nhắm mục tiêu bên cạnh nội dung trực tuyến của bạn. Với AdSense, bạn có thể hiển thị các quảng cáo hấp dẫn và có liên quan cho khách truy cập trang web và thậm chí có thể tùy chỉnh hình thức của quảng cáo cho phù hợp với trang web của bạn.
AdSense khác với các mạng quảng cáo khác như thế nào?
Chương trình Google AdSense khác biệt ở chỗ chương trình này phân phối quảng cáo do Google Ads phân phát cho trang web của bạn. Sau đó, Google sẽ trả tiền cho bạn cho quảng cáo hiển thị trên trang web của bạn dựa trên số lần nhấp của người dùng vào quảng cáo hoặc số lần hiển thị quảng cáo, tùy thuộc vào loại quảng cáo. AdSense giúp bạn tiếp cận nhanh và tự động với nguồn nhu cầu vô cùng lớn của nhà quảng cáo, có nghĩa là cạnh tranh cho không gian quảng cáo, quảng cáo phù hợp hơn và quảng cáo cho tất cả nội dung trực tuyến của bạn.
Tôi có phải chọn quảng cáo nào sẽ hiển thị trên trang web của mình không?
Không. AdSense tự động phân phát quảng cáo được nhắm mục tiêu đến nội dung hoặc đối tượng trên trang web của bạn. Tìm hiểu cách Google nhắm mục tiêu quảng cáo đến trang web của bạn.
Ai là người quyết định quảng cáo nào sẽ hiển thị trên trang web của tôi?
AdSense sử dụng đấu giá quảng cáo để tự động chọn quảng cáo sẽ xuất hiện trên các trang của bạn. Quảng cáo trả tiền cao nhất sẽ hiển thị trên trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về đấu giá quảng cáo.
Tôi có thể thấy quảng trên trang web của mình không?
Có, khi bạn đã thiết lập và chạy quảng cáo, bạn có thể thấy chúng trên trang web của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bạn không được nhấp vào quảng cáo của chính mình. Việc nhấp vào quảng cáo của chính bạn vì bất kỳ lý do nào đều không được phép theo Chính sách chương trình AdSense.
Nếu tôi không thích một quảng cáo trên trang web của mình, tôi có thể loại bỏ nó không?
Có. Trang Kiểm soát chặn trong tài khoản AdSense cho phép bạn xem xét các quảng cáo riêng lẻ và chọn có cho phép quảng cáo hiển thị trên các trang của bạn hay không. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cho phép và chặn quảng cáo trên trang web của bạn.

Chi phí

Tôi có phải trả tiền để sử dụng AdSense không?
Không, việc tham gia vào AdSense là miễn phí. Thậm chí còn tốt hơn, Google sẽ trả tiền cho bạn cho các nhấp chuột, hiển thị và tương tác khác với quảng cáo của Google mà bạn sẽ hiển thị trên trang web của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về doanh thu mà bạn có thể tạo với AdSense, hãy đọc bài viết của chúng tôi về thu nhập với AdSense.

Đăng ký

Làm cách nào để đăng ký AdSense?
Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu với AdSense, bạn có thể gửi đơn đăng kýtại đây. Chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và trả lời cho bạn bằng email trong khoảng 1 tuần.

Chính sách

AdSense có chính sách về việc tham gia mà tôi phải tuân thủ không?
Nhà xuất bản chọn sử dụng dịch vụ AdSense bắt buộc phải tuân thủ Chính sách chương trình. Nếu bạn không tuân thủ các chính sách này, chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản AdSense của bạn. Trong nhiều trường hợp, chúng tôi ưu tiên làm việc với nhà xuất bản để đạt được mục tiêu tuân thủ chính sách; tuy nhiên, chúng tôi giữ quyền không hiển thị quảng cáo vi phạm các chính sách này, vô hiệu hóa việc phân phát quảng cáo trên trang vi phạm các chính sách này, giữ khoản thanh toán hoặc đóng tài khoản vi phạm.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi chính sách bất kỳ lúc nào và theo Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, việc cập nhật và tuân thủ Chính sách chương trình là trách nhiệm của bạn.

Google thực thi Chính sách chương trình như thế nào?
Chúng tôi chủ động giám sát các nhà xuất bản AdSense để kiểm tra xem họ có tuân thủ liên tục Chính sách chương trình của chúng tôi hay không. Nếu chúng tôi phát hiện nhà xuất bản không tuân thủ chính sách hoặc Điều khoản và điều kiện, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?