Ustawienia konta

Ograniczenia AdSense związane z krajem

Google musi respektować sankcje nakładane przez amerykańskie Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych – OFAC (Office of Foreign Assets Control). W efekcie usługa AdSense jest niedostępna dla wydawców z następujących krajów lub terytoriów:

  • Krym
  • Kuba
  • Iran
  • Korea Północna
  • Sudan
  • Syria

Dodatkowo usługa AdSense jest niedostępna dla żadnych podmiotów ani osób, które są objęte ograniczeniami zgodnie z obowiązującymi sankcjami handlowymi i przepisami eksportowymi. Jest też niedostępna dla podmiotów i osób należących do podmiotów lub osób objętych ograniczeniami albo kontrolowanych przez nie lub działających na ich rzecz bądź w ich imieniu.

Przestrzeganie sankcji przez wydawców

Wydawcy AdSense muszą też przestrzegać obowiązujących sankcji i przepisów eksportowych, w tym sankcji OFAC, oraz zgodzić się nie narażać Google na naruszenie tych przepisów. Nie można używać AdSense na rzecz ani w imieniu podmiotów i osób objętych ograniczeniami. Nie można używać AdSense na rzecz ani w imieniu podmiotów i osób, które znajdują się w krajach lub regionach objętych sankcjami.

Dodane ostatnio regiony

Jeśli znajdujesz się w lokalizacji, która została niedawno objęta sankcjami OFAC, Twoje konto AdSense zostanie zawieszone.

Jeśli Twoje konto jest objęte międzynarodowymi sankcjami, powiadomimy Cię e-mailem o tym zawieszeniu Twojego konta. Niestety nie możemy zastosować okresu prolongaty ani żadnych wyjątków. Jeśli uważasz, że Twoje konto nie powinno zostać zawieszone, użyj tego formularza, by złożyć odwołanie.

Dostęp do konta w regionach objętych embargiem

Nawet jeśli Twoje konto nie zostało utworzone w jednym z krajów lub terytoriów objętych embargiem, w dalszym ciągu może podlegać ograniczeniom: jeśli znajdujesz się w takiej lokalizacji, nie uda Ci się zalogować w AdSense. Nadal możesz jednak korzystać z Centrum pomocy AdSense i innych witryn AdSense, które nie wymagają logowania.

Zarobki naliczone na istniejących już kontach

Będziemy próbowali wypłacić naliczone zarobki wydawcom AdSense objętym ograniczeniami, jeśli będzie to dozwolone przez prawo. Na przykład zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych po 1 lutego 2015 r. nie będą realizowane żadne płatności w przypadku kont utworzonych na Krymie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem