Accountinstellingen

Meer informatie over landspecifieke beperkingen van AdSense

Google moet zich houden aan de sancties die worden opgelegd door de United States Office of Foreign Assets Control (OFAC). Als gevolg hiervan is AdSense niet beschikbaar voor uitgevers in de volgende landen of gebieden:

  • Krim
  • Cuba
  • Iran
  • Noord-Korea
  • Soedan
  • Syrië

Bovendien is AdSense niet beschikbaar voor entiteiten of personen waarvoor beperkingen gelden op grond van toepasselijke handelssancties en nalevingswetgeving voor export. AdSense is ook niet beschikbaar voor entiteiten of personen die eigendom zijn van of worden gecontroleerd door of optreden voor of namens dergelijke beperkte entiteiten of personen.

Naleving van sanctieregels door de uitgever

AdSense-uitgevers moeten eveneens voldoen aan toepasselijke sancties en exportregelingen, waaronder OFAC-sancties, en ermee akkoord gaan dat zij er niet de oorzaak van zullen zijn dat Google deze regels schendt. U kunt AdSense niet gebruiken voor of namens beperkte entiteiten of personen. U kunt AdSense niet gebruiken voor of namens entiteiten of personen die zich in gesanctioneerde landen of regio's bevinden.

Onlangs toegevoegde regio's

Als u bent gevestigd op een locatie die recent aan OFAC-sancties is onderworpen, wordt uw AdSense-account opgeschort.

Als internationale sancties op uw account van toepassing zijn, stellen we u per e-mail op de hoogte wanneer we uw account opschorten. Respijtperiodes en uitzonderingen zijn niet mogelijk. Als u van mening bent dat uw account niet had mogen worden opgeschort, gebruikt u dit contactformulier om een bezwaarschrift in te dienen.

Accounttoegang in regio's onder embargo

Zelfs als uw account niet is gevestigd in een van de landen of gebieden onder embargo, kunt u met een embargo te maken krijgen: wanneer u zich fysiek in een land of gebied met een embargo bevindt, kunt u niet inloggen bij AdSense. U heeft echter nog steeds toegang tot het Helpcentrum van AdSense en andere AdSense-websites waarvoor inloggen niet is vereist.

Opgebouwd tegoed voor bestaande accounts

We proberen opgebouwde tegoeden aan getroffen AdSense-uitgevers uit te betalen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Op grond van Amerikaanse wetgeving worden na 1 februari 2015 op de Krim bijvoorbeeld geen betalingen meer verwerkt.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen