Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Số lần hiển thị

Một lần hiển thị được tính cho mỗi yêu cầu quảng cáo trong đó ít nhất một quảng cáo đã bắt đầu tải xuống thiết bị của người dùng. Đây là số lượng đơn vị quảng cáo (đối với quảng cáo nội dung) hoặc cụm từ tìm kiếm (đối với quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm) đã tải quảng cáo.

Lưu ý về cách tính hiển thị

Phòng quảng cáo tương tác (IAB)Hội đồng đánh giá phương tiện (MRC) hợp tác với các ban ngành khác, định kỳ xem xét và cập nhật các tiêu chuẩn ngành về đo lường hiển thị. Các cơ quan này đề xuất các nguyên tắc để chuẩn hóa cách tính hiển thị trên các định dạng và nền tảng. Theo thời gian, các tiêu chuẩn tính một lần hiển thị quảng cáo trên web đã phát triển: từ việc tính một lần hiển thị khi quảng cáo được phân phát, đến tính một lần hiển thị khi quảng cáo bắt đầu tải xuống trên thiết bị của người dùng (tức là quảng cáo bắt đầu tải trên một trang).

Các định nghĩa được tóm tắt dưới đây:

  • Lần hiển thị được phân phát: Một lần hiển thị được tính khi quảng cáo được gửi (hoặc "được phân phát") đến nhà xuất bản bởi máy chủ quảng cáo. Quảng cáo có thể có hoặc không được tải xuống thiết bị của người dùng, được hiển thị hoặc xem bởi người dùng.
  • Lần hiển thị được tải xuống: Một lần hiển thị chỉ được tính sau khi quảng cáo đã bắt đầu tải xuống thiết bị của người dùng.

Chỉ số "Số lần hiển thị" của AdSense sử dụng định nghĩa được tải xuống cho tất cả các lần hiển thị. Lưu ý rằng chỉ số ActiveView có thể xem bổ sung được sử dụng để xác định xem người dùng có thực sự xem các lần hiển thị hay không.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
18121041829294225217
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true